Página principal

Prácticas Exercicio 1


Descargar 38.06 Kb.
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño38.06 Kb.
Prácticas


Exercicio 1.

Duración: 5 minutos de discusión en grupo; 5 minutos de exposición e posta en común.


En grupos de catro membros de especialidades diferentes, respondede as seguintes preguntas:
A. Que tipoloxía textual se dá nos traballos de investigación?Que tipos de traballos de investigación coñecemos?
B. En que pode afectar o descoñecemento da tipoloxía do traballo de investigación? (Pensa na túa especialidade)


Exercicio 2.

Duración: 15 minutos de resolución individual; 10 minutos de exposición e posta en común.


A. Imos determinar un tema para a nosa investigación. Para iso, comezaremos por realizar unha chuvia de ideas.


IDEAS
B. Agora elixiremos 3 das que nos resultan máis atractivas e ponderaremos a súa pertinencia como temas.


IDEA

EXIXE MOITA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

FONTES INFORMACIÓN ACCESÍBEIS

ATRACTIVOS

ACCESO A OUTROS ESPECIALISTAS?

DIFICULTADES

(PRAZOS ETC.)

C. Despois de reflexionar sobre estas 3 ideas, elixiremos unha delas e tentaremos concretar o tema en 4 ou 5 palabras:


TEMA:

D. Elixido o tema, pensa nas pregutnas que o teu traballo axudará a contestar. Formula o tema como se dunha pregunta se tratar:


PREGUNTA:Exercicio 3.

Duración: 10 minutos de resolución individual; 10 minutos de exposición e posta en común.


A. Agora imos procurar un título para o noso tema de investigación. Posteriormente, redixiremos o correspondente abstract e indicaremos as palabras clave.TÍTULO

Claves éxito económico de Apple


Abstract (máximo 200 palabras)

La pregunta que se intenta responder con este texto es, basicamente, ¿a que debe su actual éxito la empresa Apple?

Para contestar a esta pregunta además de estudiar la historia y evolución de la empresa desde su creación, su trayectoria finaciera y sus estrategias organizativas y de marketing, me entreviste con varios de los directivos, destacando entre ellos a su director ejecutivo, Steve Jobs.

La hipotesis de la que partimos era que en gran parte el éxito de la empresa se debia al trabajo realizado por Jobs al frente de la misma. Gracias a los datos recogidos a lo largo de esta investigación, dicha sospecha podria darse por confirmada.


Palabras clave:
Exercicio 4.

Duración: 5 minutos de resolución individual; 5 minutos de exposición e posta en común.


A. Imos experimentar un antídoto contra o medo ao folio en branco: a escrita libre. Para iso, escribe todas as ideas que che veñan á cabeza sobre o tema que che propoña o profesor. Inicialmente, só procuramos que agromen ideas. Nun proceso posterior ponderaremos esas ideas, secuenciarémolas e procuraremos unha redacción acaída.


Informe (escrita libre)
Exercicio 5.

Duración: 5 minutos de resolución individual; 5 minutos de exposición e posta en común.


Que fontes empregamos para as investigacións da nosa especialidade?


FONTES:


Exercicio 6.

Duración: 10 minutos de resolución individual; 5 minutos de exposición e posta en común.


Corrixe as seguintes referencias parentéticas tendo en conta o fragmento da listaxe das “Referencias bibliográficas” que a acompaña.
Corpo de texto con referencia parentética

… como sinala este autor cando fala dos bens simbólicos (Bourdieu 53).


Referencia parentética correcta

… como sinala este autor cando fala dos bens simbólicos ( ).Referencias bibliográficas

Bourdieu, Pierre [1971] «Le marché de biens symboliques» L’Année Sociologique 22. 49-126.

Bourdieu, Pierre [1987] Choses dites. Paris: Éditions de Minuit.

Bourdieu, Pierre 1996 As regras da arte. Génese e estrutura do campo literario. Lisboa: Presença (tradución de 1992 Les Règles de l’art. Gènese et structure du champ littèraire. París: Éditions du Seuil).

Bourdieu, Pierre [1997] Méditations Pascaliennes. París: Éditions du Seuil.

Bourdieu, Pierre [1998] La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus (tradución de 1979 La distinction. Critique sociale du jugement. París: Éditions de Minuit).


Corpo de texto con referencia parentética

Así o publicaba El Correo Gallego (Castelo):


Referencia parentética correcta

Así o publicaba El Correo Gallego ( ).Referencias bibliográficas

Castelo, Antón 1981 «O teatro estable de Galicia» Hoja del Lunes, 31-8-1981.

Castelo, Miguel 1988 «O teatro galego está para ingresar na UVI» El Correo Gallego, 7-2-1988.
Corpo de texto con referencia parentética

Miguel Castelo (1988) equiparaba esa situación á dun doente terminal.


Referencia parentética correcta

Miguel Castelo ( ) equiparaba esa situación á dun doente terminal.


Referencias bibliográficas

Castelo, Miguel 1988a «O teatro galego está para ingresar na UVI» El Correo Gallego, 7-2-1988.

Castelo, Miguel 1988b «O sistema lingüístico oficial utiliza-se represivamente sobre os escritores» El Correo Gallego, 15-2-1988.

Corpo de texto con referencia parentética

Jordi Coca (1978), polo contrario, sostén que…


Referencia parentética correcta

Jordi Coca ( ), polo contrario, sostén que…


Referencias bibliográficas

C. L. 1981d «Escola Dramática Galega. A boda de Esganarello» Don Saturio 3: 12-13.

Coca, Jordi 1978 L’Agrupació Dramàtica de Barcelona. Intent de Teatre Nacional (1955-1963). Barcelona: Institut del Teatre.

Cocho, Federico 1984 «”Para qué queredes un poeta vivo…”, espectáculo teatral basado en textos de poetas gallegos de hoy» La Voz de Galicia, 13-6-1984.

La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje