Página principal

Plaça de la Biosfera, 5


Descargar 120.83 Kb.
Fecha de conversión22.09.2016
Tamaño120.83 Kb.Plaça de la Biosfera, 5

07703 Maó

Tel. 902 35 60 50

Fax 971 36 82 16

www.cime.es


EDICTE

Per a general coneixement es fa pública la correcció de les puntuacions finals i actualització de l’ordre de la borsa extraordinària de treball d’ORDENANÇA, aprovada mitjançant Resolució núm. 2011/79 de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals, Treball i Innovació, de data 10 de novembre de 2011.


Atès que mitjançant Resolució de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals, Treball i Innovació núm. 2011/38 de data 18 d’agost de 2011, es va donar per definitiva la llista de la borsa extraordinària de treball d’ordenança, d’acord amb la proposta, de data 12 d’agost de 2011, del tribunal qualificador del procés selectiu per formar part de la borsa extraordinària de treball d’ordenança;
Atès que s’han detectat errors de transcripció a l’hora de passar les puntuacions de les persones que formen part de la borsa extraordinària de treball d’ordenança a una base de dades informatitzada, els quals modifiquen la puntuació i l’ordre de la llista definitiva de l’esmentada borsa;
Atès que dia 27 d’octubre de 2011 el tribunal qualificador de l’esmentat procés selectiu es reuneix per corregir els errors de transcripció i actualitzar l’ordre de la borsa;
Atesa la nova proposta del tribunal qualificador de l’esmentat procés selectiu, de data 27 d’octubre de 2011;
Vist l’establert a l’article 105.2 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú;
Com a titular del Departament de Serveis Generals, Treball i Innovació i en exercici de les competències atribuïdes pel Decret de Presidència núm. 102/2011, de 4 de juliol (BOIB núm. 105, de 9 de juliol) en relació amb el Decret de Presidència núm. 87/2011, de 27 de juny (BOIB núm. 99, de 30 de juny);
RESOLC:
PRIMER. Donar per definitiva la llista de la borsa extraordinària de treball d’ORDENANÇA d’acord amb el següent quadre resum:
ORDRE DE LA BORSA EXTRAORDINÀRIA DE TREBALL D’ORDENANÇA


ORDRE

ASPIRANTS

RESULTAT TOTAL PUNTS

1

VILCHEZ SÁNCHEZ, FRANCISCA

259,25

2

FÁBREGA CARLÉS, DANIEL

248,9

3

BENÍTEZ RODRÍGUEZ, MONTSERRAT

231,25

4

CAPÓ PONS, MARÍA GRACIA

228,55

5

BOSCH ANGLADA, ANTONIO

224,6

6

AVILÉS RUEDA, MARÍA MAR

223,65

7

URBINA VÁZQUEZ, MARÍA DEL PRADO

220,85

8

SEGUÍ SEGUÍ PEDRO

220,85

9

BLANES CALVO, JORGE

215,15

10

DÍAZ JOVER, SUSANA

209,8

11

MACIÁN MERCADAL, MARÍA DEL CARMEN

209,3

12

GOMILA MASCARÓ, MARÍA

209,3

13

SANS PONS, OSCAR GABRIEL

209,3

14

GARCÍA PONS, FRANCISCO JAVIER

207,35

15

SAURA SALORD, JOANA

207,1

16

SALAS MESQUIDA, JUAN

207

17

SINTES TUDURÍ, FRANCISCA

201,6

18

FEBRER MERCADAL, CRISTÓBAL

199,7

19

PONS PONS, IRENE

199,175

20

FERNÁNDEZ BATUECAS, JOSEFA

197,75

21

SALES MOLL, ANTONIA ROSA

195,25

22

DÍAZ PADRÓS, MARTA

194,93

23

QUINTAR SAAB, YAMILE MATILDE

189,45

24

SINTES CARRERAS, ELADIO

184,85

25

HUGUET VINENT, MARÍA LUISA

184,45

26

GOMILA CAULES, CARLOS BARTOLOME

182,6

27

LLAMBÍAS CARDONA, ADELFA

180,675

28

DÍAZ SACRISTÁN, ADRIÀ

180,35

29

ESBERT SERRANO, MIRYAM

177,65

30

AVILÉS RUEDA, MONTSERRAT

175,95

31

ESTRADA OLIVES, MARGARITA

175

32

ARRÉBOLA FEDERICI, MARIO

174,1

33

SÁNCHEZ VAÑÓ, ANTONIA

174,05

34

FLORIT BARBER, RAQUEL

173,25

35

PÉREZ IBÁÑEZ, ÓSCAR

173,25

36

SINTES PREVI, MARIONA

169,4

37

CONFORTO TUTZÓ, MARIA DEL PILAR

167,95

38

NÁJERA SÁNCHEZ, CLARA

167,8

39

PONS SANS, ESTHER

166,05

40

MORA MERCADAL, JOSÉ

165,7

41

MARTÍNEZ GUSANO, EVA

165,70

42

LÓPEZ JIMÉNEZ, MARIA NURIA

165,55

43

TRIAY CARRERAS, LITA

165,55

44

FLORIT SALORD, MARÍA ANA

165,05

45

AMER ESCOBEDO, SARA

164,6

46

GOMILA MELIÁ, JUAN ANTONIO

164

47

PONS CONFORTO, REBECA

163,625

48

PETRUS GOÑALONS, MARÍA SARA

163,1

49

SANZ CUENCA, YOLANDA

162,8

50

PONS MARQUÉS, JOANA MARÍA

162,35

51

CARDONA GOMILA, MARIA DEL PILAR

161,1

52

OLIVES MERCADAL, ANA MARÍA

160,1

53

RIQUELME CABALLERO, NORMA BEATRIZ

160,1

54

GARIJO GRAU, SONIA CRISTINA

159,725

55

SANS ESCOLÀ, MARÍA DE LA PAU

158,95

56

PASCUAL FERNÁNDEZ DE MOYA, CAROLINA

158,55

57

LÓPEZ EROLES, MARÍA ROSARIO

158,5

58

FEMENIAS CAMPS, JUAN JOSÉ

157,85

59

COLUMBRANS MERCADAL, JOSE LUIS

157,85

60

BARBER ESCANDELL, MARIA DEL PILAR

157,85

61

TORRENT CARRETERO, NEUS

157,15

62

OLIVES VILLALONGA, MARÍA DEL CARMEN

156,8

63

FEMENIAS MESQUIDA, MARÍA ANTONIA

156,25

64

GOMILA MEZQUIDA, MARÍA FRANCISCA

156,25

65

SALAS BOSCH, SANDRA

156,25

66

BUENAVENTURA FLORIT, ALFONSO

154

67

NEWPORT IZQUIERDO, EMMA

154

68

CARDONA VIDAL, MARÍA GRACIA

154

69

MELIÀ TUDURÍ, CATALINA MAGDALENA

154

70

SINTES FORTUNY, JUANA LUISA

154

71

COLL SALORD, LLUCÍA

153,05

72

VILLALONGA MELIÀ, YOLANDA

153,05

73

FLORIT BARBER, NOEMÍ

152,1

74

SANCHO VALERA, ANTONIA

152,1

75

ROTGER ALZINA, IRENE

151,7

76

ROSELLÓ ELLOS LLUÏSA

151,3

77

PRAT VILA, RICARD

150

78

PONS GOMILA, ANA BELÉN

149,65

79

PASCUAL CAPÓ, JOSEP MARIA

149

80

ALLÈS ANGLADA, MARÍA

149

81

MARTOS LLOMPART, EUGENIO

149

82

PUJADAS DALMAU, LAURA

148,55

83

DIAZ ROMERO, FRANCISCO LUIS

148,55

84

TADEO SINTES, FRANCISCA MARIA

148,05

85

SINTES FORTUNY, MAGDALENA

146,3

86

SALVADOR MOLL, VICTOR

146,3

87

SINTES TUDURÍ, MARGARITA TERESA

146,3

88

CARDONA AMELLER, ANTONIA

146,3

89

VINENT MASCARÒ, JOSÉ

145,8

90

CAPÓ SALORD, ANTONIA

145,05

91

GARCIA GRILLO, MARIA ANTONIA

143,1

92

VARGAS SAMPERE, MARÍA YOLANDA

143,1

93

GÁLVEZ GALLARDO, BÁRBARA

142,5

94

TRIAY SINTES, FRANCISCO JAVIER

141,3

95

RECASENS LÓPEZ, MONTSERRAT

141,23

96

RECASENS PONS, ANA EMILIA

140,1

97

JOVER MARQUÉS, FRANCISCA

138,75

98

PONS ANDREU, MAGADALENA

138,6

99

BASSA MARQUES, MAGDALENA

138,6

100

SERRA HUGUET, RITA MARÍA

138,6

101

JUAREZ AZUARA, LAURA

138,6

102

RAMON LUCENA, SANTIAGO

138,6

103

TUDURÍ MARÍN, AGUSTÍN

138,6

104

CAMPS URBINA, ANDREA FRANCISCA

137

105

FIOL PASTOR, MARÍA LUZ

135,4

106

BORRÁS ANDREU, CLAUDIA LUCIA

134,25

107

GARCÍA GARCÍA, YOLANDA

130,9

108

VILA CABO, LAURA

130,9

109

NEWPORT IZQUIERDO, WENDY

129,75

110

PÉREZ MORLÁ, MARÍA GRACIA

129,75

111

CATCHOT SANCHIZ, CONCEPCIÓN

129,3

112

VILLALONGA PONS, FERNANDO JOSÉ

127,68

113

VINENT MARTÍN, CARIDAD

127,05

114

MOYA GARCÍA, JACINTO

124,3

115

VINENT SINTES, FRANCISCA

121,6

116

SINTES ALARCÓN, SONIA

119,7

117

MASSANET MARQUÈS, SEBASTIÁN

119,35

118

MERCADAL CARRETERO, CRISTINA

119,35

119

MOSTEIRO MIRALLES, CRISTINA

119,35

120

SINTES CAMPS, MARTA

119,35

121

ROSELLÓ RIAL, NÚRIA

119,35

122

RIERA ENSEÑAT, KAREN

111,65

123

BARCELÓ SASTRE, MIGUEL MARCOS

111,65

124

ANGLADA MULET, MARÍA ROSA

111,65

125

PONS PÉREZ, MAGDALENA

107,3

126

SANTAEUGENIA SERRA, GEMMA

102,35

127

BARCELÓ GUILLÉN, JOAN FRANCESC

100,1

128

SANSALONI PONS, MATIAS

100,1

129

MOLL TALTAVULL, MARÍA

98,5


SEGON. Contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs d’alçada davant la Presidència del Consell Insular de Menorca en el termini d’un mes.

EL PRESIDENT,


Santiago Tadeo Florit

Maó, 10 de novembre de 2011


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje