Página principal

Parròquia de Sant Pere d’Octavià


Descargar 28.05 Kb.
Fecha de conversión24.09.2016
Tamaño28.05 Kb.
Parròquia de Sant Pere d’Octavià


full informatiu 968 - Diumenge tercer durant l’any - 26 de gener de 2014

26 d’octubre de 2008


1 de juny de 2008

Carta a tots els fidels de la parròquia

Benvolguts:

Amb tot el respecte adreço aquestes ratlles a tots vosaltres com a pastor de la parròquia, sense cap ressentiment personal i només amb l’atreviment que reclama l’exercici del meu servei pastoral. Us he de fer una recomanació que afecta a tots vosaltres, tant com a un servidor mateix. Doncs bé:


Us demano que aneu d’acord entre vosaltres. No us ho demano en nom propi, sinó en nom de Jesucrist, el nostre Senyor. Que no hi hagi divisions entre vosaltres; que estigueu ben units en una sola manera de pensar i en un sol parer.

Perquè alguns m’han parlat de les desavinences que hi ha entre vosaltres. Vull dir que cadascú de vosaltres afirma: “jo sóc partidari d’aquest”, “doncs jo d’aquell”, ”jo d’aquell altre”.

Com és això? És que Crist està dividit? És que algú ha estat crucificat per vosaltres o vosaltres heu estat batejats en el seu nom?

Crist no m’ha enviat a administrar Sagraments, sinó anunciar l’Evangeli i a fer-ho sense recórrer a un llenguatge de savis perquè no perdi el seu valor valor allò que realment en té, que és la creu de Crist.

M’he considerat amb el deure d’escriure-us així per fer una glossa gairebé literal del que avui es proclama en la Missa dominical de totes les comunitats: tant al monestir, com a Borja, a Viaró a les dominiques ... i arreu del món catòlic.

El Senyor es val de l’exhortació de l’Apòstol Pau, per urgir-nos una profunda comunió amb Nostre Senyor Jesucrist, per damunt de totes les incidències accessòries.

Hem participat en les pregàries i en la trobada ecumènica de la setmana de la unitat amb altres confessions cristianes. Avui se’ns pot dir: metge, cura’t tu mateix. Endreça la teva pròpia casa.

Que no ens espanti la dificultat. Com avui ens suggereix el salm:

El Senyor m’il·lumina i em salva, ¿Qui em pot fet por?”


Avui a les 20: Pregària de Vespres dominicals

Pregarem especialment per la unitat i concòrdia de tots els fidels


“La passada” de St. Antoni Abat es va suprimir

Cap a les onze del matí de diumenge, la Comissió de Sant Antoni Abat, veient que la pluja persistia, va suprimir la passada amb la benedicció dels animals. Quan el temps es va aclarir, algunes famílies reclamaven la benedicció dels seus animals i van ser atesos tot senzillament a la llotgeta.

Diumenge és “la candelera”

La Presentació del Senyor enguany cau en diumenge. Les Misses seran a les hores de sempre i començaran amb la senzilla benedicció de les candeles per aclamar Jesús, llum de tots els pobles.

a un quart de dues:

Missa Familiar

preguem els uns pels altres

Intencions de pregària per a la Missa: DISSABTE, 25 de gener, a les 20: Gloria Jiménez Barrera, anivers. DIUMENGE, 9: * 11: Fernando López Escudero, 1er anivers. 12: Albert Vela & Josepa Castellví. 13,15: pel poble fidel. 19: * 20,30: *DILLUNS, 9: família Antoni Fontanet & Marina Vives. 20: pels difunts de la setmana. DIMARTS, 9: Aurora Martí, 1er anivers. 20: * DIMECRES, 9: * 20: Francisca Alarcón Gutiérrez. DIJOUS, 9: Ramona Cutrina Garriga, anivers. 20: * DIVENDRES, 9: * 20: Teresa Farrés, 3r anivers. DISSABTE, 9: Amadeu Rovira. 20: * DIUMENGE dia 2 La Presentació del Senyor, 9: Antònia Vilanova. 11: Ulbio Mendoza. 12: * 13,15: pel poble fidel. 19: Yolanda & Luigi. 20,30: M. del Carme Martí Conde.

Preguem pels nostres germans difunts: José Ramon Calderon Pena (83) i Gabriel Muñiz Vázquez (94) que moriren el dia 17; Josep Ponce Pedrero (83) que morí el dia 18; Rafael Ruiz González (82),Montserrat Suez Fort (85) i Inocencia Manzanares Peñas (89) que moriren el dia 19; Carme Llorach Bartolí (93) que mori el dia 20; Josep Lluís Moreno Barrionuevo (78) que morí el dia 22 i Pau Blanch Llorens (67) que morí el dia 23. Al cel siguin. Demà, es celebrarà la Missa pels difunts de la setmana a les vuit del vespre.

Parròquia de Sant Pere d’Octavià


hoja informativa 968 - Domingo tercero durante el año - 26 de enero de 2014

26 d’octubre de 2008


1 de juny de 2008

Carta a todos los fieles de la parroquia

Estimados:

Con todo el respeto dirijo estas líneas a todos vosotros como pastor de la parroquia, sin rastro de resentimiento personal y sólo con el atrevimiento que reclama el ejercicio de mi servicio pastoral. Tengo que haceros una recomendación que os afecta tanto a todos vosotros, como a mí mismo, vuestro servidor. Pues bien:


Os pido que estéis de acuerdo entre vosotros. No os lo pido en nombre propio, sino en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Que no haya divisiones entre vosotros; que estéis muy unidos en una sola manera de pensar y en un solo parecer.

Porque algunos me han hablado de las desavenencias que hay entre vosotros. Quiero decir que cada uno de vosotros afirma: “yo soy partidario de éste”, “yo de aquel”, ”yo de aquel otro”.

¿Cómo es eso? ¿Es que Cristo está dividido? ¿Es que algún otro ha sido crucificado por vosotros o vosotros habéis sido bautizados en su nombre?

Cristo no me ha enviado a administrar Sacramentos, sino a anunciar el Evangelio y a hacerlo sin recurrir a un lenguaje de sabios para que no pierda su valor lo que realmente lo tiene, que es la cruz de Cristo.

He considerado mi deber escribiros así para hacer una glosa casi literal de lo que hoy se proclama en la Misa dominical de todas las comunidades: tanto en el monasterio, como en Borja, en Viaró, en las dominicas... y en toda la extensión del mundo católico.

El Señor se vale de la exhortación del Apóstol Pablo para urgirnos a una profunda comunión con Nuestro Señor Jesucristo por encima de todas las incidencias accesorias.

Hemos participado en las oraciones y en el encuentro ecuménico de la semana de la unidad con otras confesiones cristianas. Hoy se nos puede decir: médico, cúrate tú mismo. Arregla tu propia casa.

Que no nos asuste la dificultad. Como hoy nos sugiere el salmo:

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?”


Hoy a las 20: Oración de Vísperas dominicales

Oraremos especialmente por la unidad y concordia de todos los fieles


“La passada” de San Antonio Abad se suprimió

Hacia las once de la mañana del domingo, la Comissió de Sant Antoni Abat, viendo que la lluvia persistía, suprimió “la passada” (el desfile) con la bendición de los animales. Cuando el tiempo se despejó, algunas familias reclamaban la bendición de sus animales y fueron atendidos de forma sencilla en la lonja.

Domingo es “la Candelaria”

La Presentación del Señor este año cae en domingo. Las Misas serán a las horas de siempre y empezarán con la sencilla bendición de las candelas por aclamar a Jesús, luz de todos los pueblos.

a la una y cuarto:

Misa Familiar

oremos los unos por los otros

Intenciones de oración para la Misa: SÁBADO, 25 de enero, a las 20: Gloria Jiménez Barrera, anivers. DOMINGO, 9: * 11: Fernando López Escudero, 1er anivers. 12: Albert Vela & Josepa Castellví. 13,15: por el pueblo fiel. 19: * 20,30: *LUNES, 9: família Antoni Fontanet & Marina Vives. 20: por los difuntos de la semana. MARTES, 9: Aurora Martí, 1er anivers. 20: * MIÉRCOLES, 9: * 20: Francisca Alarcón Gutiérrez. JUEVES, 9: Ramona Cutrina Garriga, anivers. 20: * VIERNES, 9: * 20: Teresa Farrés, 3r anivers. SÁBADO, 9: Amadeu Rovira. 20: * DOMINGO dia 2 La Presentación del Señor, 9: Antònia Vilanova. 11: Ulbio Mendoza. 12: * 13,15: por pueblo fiel. 19: Yolanda & Luigi. 20,30: M. del Carme Martí Conde.Oremos por nuestros hermanos difuntos: José Ramón Calderón Pena (83) y Gabriel Muñiz Vázquez (94) que murieron el día 17; Josep Ponce Pedrero (83) que murió el día 18; Rafael Ruiz González (82),Montserrat Suez Fort (85) e Inocencia Manzanares Peñas (89) que murieron el día 19; Carme Llorach Bartolí (93) que murió el día 20; Josep Lluís Moreno Barrionuevo (78) que murió el día 22 y Pau Blanch Llorens (67) que murió el día 23. En el cielo estén. Mañana se celebrará la Misa por los difuntos de la semana a las ocho de la noche.


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje