Página principal

Oprah Winfrey: de New Age Hogepriesteres


Descargar 51.55 Kb.
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño51.55 Kb.
Oprah Winfrey: de New Age Hogepriesteres

David Cloud, Update 11-5-2010 (1ste pub. juli 2008)

Het volgende komt uit het nieuwe 500 pagina’s tellende boek The New Age Tower of Babel, verkrijgbaar bij Way of Life Literature. (Ook verkrijgbaar in een 9delige DVD reeks)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)


Vertaling en voetnoten door M.V.

Weinig dingen illustreren de dramatische toename van de New Age invloed zo sterk als Oprah Winfrey.

De bijzonder succesvolle televisie talkshow host, actrice, producer, activiste en zakenvrouw, Oprah Winfrey (geb. in 1954) wordt genoemd: “a really hip and materialistic Mother Teresa”, “a symbolic figurehead of spirituality”, “a moral monitor”, “America’s pastor”, “today’s Billy Graham” (USA Today, May 10, 2006).

Haar televisieshow is de hoogst genoteerde en langstlopende televisietalkshow in de Verenigde Staten. Hij loopt sinds 8 september 1986, met meer dan 3.000 episodes (“The Oprah Winfrey Show”, Wikipedia). Haar show heeft 49 miljoen kijkers in 122 landen en praktisch elk boek dat zij aanbeveelt bereikt de toprang van de verkoopscijfers. Haar O magazine bereikt 3 miljoen lezers. Ze ontvangt 10.000 brieven en 4.000 emails per week. Haar website wordt 1,3 miljoen keer per dag bezocht. Een Gallop poll onderzoek stelt haar op nr. 4 van de allerbelangrijkste vrouwen in de geschiedenis.

Winfrey is een van de meest invloedrijke promotoren van New Age thema’s in de wereld van vandaag, en wat we goed moeten noteren is dat zij tegelijk haar christelijke erfgoed niet geheel verwerpt. Zij praat dikwijls over haar opvoeding en hoe de kerk haar leven vormgaf, maar zij vermengt christelijk geloof en paganisme door elkaar. Zij groeide op in een baptistenkerk in Mississippi, als dochter van een diaken. Na een rebelse jeugd “bekeerde” zij zich en ging ze naar een baptistenkerk in Nashville en sprak regelmatig in kerken.Oprah is een “New Age christen”, en als zodanig vertegenwoordigt zij massa’s belijdende christenen, vooral in de westerse landen. Zij wijst de “negativiteiten” van het bijbels geloof af, zoals bv. dat de mens een gevallen zondaar is die bekering via Golgotha nodig heeft, maar zij tracht te houden aan de meer “positieve” aspecten van liefde, hoop, vrede, genade en zegen (los van de bijbelse betekenis). Zij haalt het hart uit het Evangelie terwijl ze toch blijft beweren erin te geloven!

Zij zegt dat New Age en de Bijbel hetzelfde zeggen zolang men geen literalistische1 mindset heeft:

“As I study the New Age movement, it all seems to say exactly what the Bible has said for years, but many of us were brought up with a restricted, limited understanding of what the Bible said”.

Zij gebruikt bijbelse termen maar definieert deze overeenkomstig de New Age dictionaire. In een bepaalde show met Shirley MacLaine zei Oprah dat wedergeboren-zijn hetzelfde is als “connected to the higher Self” en zij zegt dat “ask and it shall be given” hetzelfde is als antwoorden zoeken vanuit uw “intuitive Self” (“The Gospel according to Oprah”, Vantage Point, July 1998).

Oprah’s opzet is niet slechts moreel entertainment. Het Oprah Winfrey Show Fact Sheet zegt:

“Our mission statement is to use television to transform people’s lives, to make viewers see themselves differently and to bring happiness and a sense of fulfillment into every home”.

Oprah’s 2005-boek Live Your Best Life beschrijft haar filosofie dat alles één en de mens goddelijk is; hij kan zijn eigen realiteit creëren. Haar evangelie is dat de mens geen zondaar is, God is geen rechter, alles gaat goed met het universum, en ik moet me enkel overgeven aan de flow2. Zij moedigt mensen aan te mediteren en te bidden (en het maakt niet uit tot wat u bidt: to God or to Glorious Future or to All that is Divine or to All that is Love, or whatever) en te zeggen:

“My heart is open to find the flow, the flow, the flow, the flow that is my life. I am willing to surrender to the flow that is my life”.

In een notendop: Oprah’s evangelie gaat over IK, MEZELF. Zij zegt: “God wants you to love yourself. It starts with you”. Haar website schalt het goede nieuws uit: “Discover, embrace and nurture yourself ... celebrate and honor you!”

Zij zegt dat goeroes er zijn “not to teach us about their divinity but to teach us about our own” (Wendy Kaminer, “Why We Love Gurus”, Newsweek, Oct. 20, 1997).

In February 2008 vertelde zangeres Natalie Cole Oprah en haar publiek dat zij besloot aandacht aan haarzelf te schenken toen zij 58 werd. “I put on a luncheon and I gave myself a cake, and on that cake it said, ‘Happy birthday to my best friend, me’. I thought that was the coolest thing that I could have done” (http://www2.oprah.com/spiritself/slide/20080228/slide_20080228_284_101.jhtml).

Oprah heeft een sterke stroom van New Age denkers laten paraderen voor het aanzien van de wereld. Eén van Oprah’s vaste figuren is Della Reese, ster van Touched by an Angel. Deze televisieshow predikt de New Age doctrines dat de mens niet van God vervreemd is door de zonde, dat zij niet verzoend moeten worden door Christus’ verzoening, dat God de Vader is van alle mensen, dat engelen niet volmaakt zijn en dat redding door menselijke goedheid komt. Reese is medestichter met Johnnie Coleman van de Understanding Principles for Better Living Church. Coleman is een New Thought bedienaar van de Unity School of Christianity, die leert: “We are Divine through the Christ within, the individualization of God in us”.

Oprah’s publiek heeft filmster Shirley MacLaine’s reis in de New Age gevolgd, te beginnen met haar televisie-miniserie Out on a Limb, dat zoiets promoot als geesten-channeling, mentale telepathie, astrale projectie en reïncarnatie. Het beschrijft zelfs Shirley’s beweerde uit-het-lichaam trip tot verder dan de maan. In de film staat ze voor de oceaan en roept: “I am God! I am God! I am God!” Twintig jaar later promoot Oprah nog steeds MacLaine. In 2007 had ze haar in het programma om te spreken over haar boek Sage-ing While Age-ing. Het boek en interview bewijzen dat MacLaine nog steeds de New Age propageert.

In februari 1988 had Oprah satanist Michael Aquino in haar programma, die zei: “We are not servants of some God; we are our own gods”.

Oprah heeft verscheidene spiritisten gepromoot om zogezegd te communiceren met de doden. Raymond Moody, auteur van Life after Life, is in Oprah’s show geweest om haar publiek te vertellen dat communicatie met de doden mogelijk is.

Spiritistisch medium John Edward vertelde Oprah en haar publiek:

“I act as a conduit between the physical world and what I call ‘the other side.’ I act as that conduit, like a bridge, and I bring through their information. So it’s like they beam me their energy, I interpret it in my frame of reference, and I pass it on to the person I’m sitting with”.

Oprah heeft ook spiritistisch medium James Van Praagh gepromoot. Hij beweert boodschappen te ontvangen van geesten die voorzien in “detailed evidential proof that a loved one survived death”. Hij zegt: “I think that all things are spirit and are derived from spirit. When you look at life from that perspective, it takes on a whole new meaning”.

In 1987 waren Wayne Dyer, Shakti Gawain en Arnold Patent in haar programma als expert-panelleden over de New Age. Dyer vertelde Oprah’s publiek: “You are what you think about, that’s all you are, you’re purely your thoughts”.

Tijdens dat programma zei Oprah:

“Isn’t it just spiritual evolvement; isn’t it coming closer to the force that is God whether you call it God or not, isn’t that what it is?”

“And so what you can create for that day you can also create for your life. I realized this and say this often in speeches too. I am where I am because for as long as I was cognizant I believed in my possibilities. ... I allowed myself to move with the flow of the universe even before I read any of these books. I understood that is what I was doing. Once you get this and you understand what God is then you never had to be unhappy ever--ever”.

“What God really is, is God manifests himself--herself--itself through your breathe through your conscience and through your intuition. And as long as you have that, you have the presence of God and you also have power and it is acknowledging and realizing that that’s what it is instead of looking out here to find it, you already have it”.

Shakti Gawain’s boek Creative Visualization beschrijft haar New Age doctrine. Ze zegt dat wij open moeten staan om “accept the goodness of the universe ... to receiving the blessings of this abundant universe” (pp. 51, 52). Zij moedigt mensen aan hun innerlijke “zelf ” te vertrouwen: “Make contact with your inner Child, your Mentor within. That teacher knows which fork in the road to follow. And you know when you have chosen right, because then you feel alive. Start exercising your intuition by letting it guide you on issues of less importance. For instance, shall I go to that party or not? What feels best? And then act on it, like if you never had a doubt in your mind” (http://shaktigawain.wwwhubs.com/). Uzelf vertrouwen is eigenlijk een blinde sprong in de duisternis.

Een ander panel van Oprah’s gasten die de New Age bespraken bestond uit Don Curtis (Unity ministry en channeler), Kevin Ryerson (Shirley MacLaine’s channeler), en Marilyn Ferguson. Curtis beweerde dat de doctrine van reïncarnatie oorspronkelijk geloofd werd door christenen maar in de 4de eeuw uit het concilie van Nicea werd geweerd. (Dit concilie had niets van doen met enige kwestie van reïncarnatie; het ging over de Ariaanse controverse en de strijd over de doctrine van Christus’ goddelijkheid). Curtis zei dat er een geestelijk ontwaken in Amerika optreedt en dat dit allemaal gaat om “the awakening of that divine self within individuals”.

Oprah zei dat als Jezus exclusieve goddelijkheid claimde “It would make Jesus the biggest egotist that ever lived” (http://www.jesus-is-savior.com/Wolves/oprah-gospel.htm).

In dit programma zei Oprah:

“We are talking about the new age movement, which in essence a lot of people are now believing, but you have to take, you are responsible for your life is one of the philosophies, the power of God lives in you as well as above and around and through you and with that power you control your life” (“The Universe According to Oprah”, http://www.letusreason.org/Popteac36.htm).

In 1998 bracht Oprah een ander panel m.b.t. New Age op de been, bestaande uit Betty Eadie, Sophy Burnham, en Dannion Brinkley. In die show zei Oprah:

“... one of the biggest mistakes humans make is to believe that there is only one way. Actually, there are many diverse paths leading to what you call God”.

Toen een vrouw in het publiek het daar niet mee eens was en getuigde dat zij geloofde dat Jezus Christus de enige weg was naar God, raakte Oprah van streek en ze zei dat zij niet dacht dat iemand naar de hel zou gaan omdat hij niet geloofde in Jezus. Ze zei nadrukkelijk: “THERE COULDN’T POSSIBLY BE ONLY ONE WAY”. Zij argumenteerde dat voor God enkel het hart van belang is, niet geloof in Christus. Zij vroeg: “Does God care about your heart or whether you called His Son Jesus?” Toen deze vrouw uit het publiek opnieuw wilde getuigen van Jezus, onderbrak Oprah haar en zei: “I’m not going to get into a religious discussion”. Waarom, feit is dat zij altijd in religieuze discussies treedt. Er is enkel één religie die zij vermijdt en dat is Jezus Christus als DE weg, DE waarheid en HET leven. Voor een videoclip van deze episode zie http://www.jesus-is-savior.com/Wolves/oprah-fool.htm of http://www.watchman.org/oprah.htm.

In hetzelfde programma zei Oprah:

“I was raised a Baptist and we were too hung up on traditional ways. I was sitting in church and heard that God is a jealous God. I asked ‘Why? Come on-let’s get over it!’ ... I believe in the FORCE -- I call it God” (“The Gospel according to Oprah”, Vantage Point, July 1998).

Oprah is zo groot en wijs in haar eigen woorden geworden dat zij God kan onderrichten! Mensen zouden in staat moeten zijn te doen wat hen belieft en te aanbidden wat zij ook maar wensen, en als God daar een probleem mee heeft moet Hij er overheen stappen!

Betty Eadie, een New Age mormoonse en auteur van Embraced by the Light, heeft voor Oprah’s publiek haar persoonlijke trip naar de hemel beschreven. Ze zei dat toen zij een bijna-dood ervaring had, er drie wezens verschenen die haar beschermengelen waren en haar naar de hemel leidden. Oprah zei:

“I believe that there are many paths to God, or many paths to the light. I certainly don’t believe there is only one way..”.

Aedie antwoordde dat zij met Jezus in de hemel praatte en ook dat hij zei dat er vele wegen zijn! Aedie zei: “But he [Jesus] said about the other faiths that it didn’t really matter, that love was the ultimate. That if we love one another that everything else would be okay” (http://www.letusreason.org/Popteac36.htm).

Laten we dit eens bekijken. De Jezus van de Bijbel zei dat geen mens tot God kan komen dan door Hem (Joh. 14:6), terwijl de Jezus waarmee Aedie sprak zei dat er vele wegen zijn. Klaarblijkelijk is een van deze twee een valse christus! Oprah en haar publiek menen dat zij kunnen geloven in de Bijbel en ook in de New Age, maar een geloof in tegengestelden is niet de realiteit - het is een oefening in zinloosheid.

Oprah heeft Sarah Breathnach en haar New Age boeken in haar programma gehad. In 1996 promootte Oprah Breathnach’s Simple Abundance. Dit moedigt aan een dagboek bij te houden als een hulpmiddel om te “dig below the secret wounds of the soul”, om “your authentic self” te ontdekken. Breathnach vertelt haar lezers dat zij “asleep in God” zijn. In 1998 promootte Oprah Breathnach’s book Something More: Excavating Your Authentic Self, dat “a life bible for women around the world” is. Breathnach zegt:

“Whatever we are waiting for--peace of mind, contentment, grace, the inner awareness of simple abundance--it will surely come to us, but only when we are ready to receive it with an open and grateful heart”.

Oprah promootte dikwijls Caroline Myss (uitgesproken mace), auteur van Anatomy of the Spirit: The Seven Stages of Power and Healing. Zij onderwijst de goddelijkheid van de mens en de kracht van positieve belijdenis. Zij beweert dat “all circumstances can be changed in a moment, and all illness can be healed” (Anatomy of the Spirit, 1996, p. 286). Ze zegt:

“Act on your inner guidance, and give up your need for ‘proof’ that your inner guidance is authentic” (daily message on her web site for April 5, 2008). Zij zegt: “For me, the spirit is the vessel of divinity. Its language is intuitive. Its truth is rooted in ancient wisdom” (“Caroline Myss’ Journey”, Conscious Choice, September 2003).Deepak Chopra ontving een grote boost aan succes toen hij verscheen in de Oprah Winfrey Show in 1997. Zijn boek Ageless Body, Timeless Mind verkocht 130.000 stuks op één dag. Chopra zegt: “In reality, we are divinity in disguise, and the gods and goddesses in embryo that are contained within us seek to be fully materialized” (The Seven Spiritual Laws of Success, p. 3).

Debbie Ford, een andere New Age goeroe gepromoot door Oprah, predikt het evangelie van “self-love and emotional freedom”. Haar filosofie is de typische New Age synthese van oosterse mystiek, Jungiaanse psychologie, hypnose en meer. Zij zegt:

“My work and what I teach people is that you must go inside. You must go inside and get the answers because that will move it from your heard to your heart” (Linda Richards interview with Debbie Ford, January Magazine, http://www.januarymagazine.com/profiles/debbieford.html).

Zij leert dat mensen niet beschaamd moeten zijn over hun schijnbaar slechte trekken zoals zelfzucht of luiheid of begeerte of liegen, omdat er goede dingen zijn die in de plaats komen. Ze zegt:

“I found out what people hated about themselves and I taught them how to embrace it and to love that part of themselves and have compassion” (interview).

Zij noemt de donkere zijde van iemands eigen ik “the shadow”, en leert mensen hoe aan daar vrede mee te nemen.

“Most people think that our shadow side is something to fear, run from, hide or suppress. But our shadow side, when it’s reclaimed, when it’s brought into the light, can give us all the gifts we are looking for” (“Debbie Ford on the Shadow Process”, Innerchange, Feb. 1, 2004).

Zij bedoelt niet dat de donkere zijde van een mens zonde is, en dat zonde moet beleden en vergeven worden door God. Voor haar bestaat het bijbelse concept van zonde gewoon niet en het donkere kan omarmd worden voor het “goede” dat dit kan doen.

Ford gelooft in de goddelijkheid van de mens. De voorflap van haar boek The Secret of the Shadow: The Power of Owning Your Whole Life, zegt dat als we leren de schaduwzijde te integreren we dan “return to our Divine essence”.

Ford zegt:

“There is a Rumi quote that I heard many years ago that really drove my spiritual search: ‘By God, WHEN YOU SEE YOUR BEAUTY, YOU’LL BE THE IDOL OF YOURSELF.’ Somehow, I knew that was the truth. When we have the courage to become intimate with all of ourselves--the dark as well as the light--we come face to face with our authentic selves. And we discover that we are absolutely lovable, even though we are flawed human beings” (Innerchange interview).

Dit is de boodschap die zo sterk weerklinkt bij Oprah en haar vrienden!

Dannion Brinkley heeft Oprah’s publiek verteld over zijn bijna-dood ervaringen en de geestelijke kracht en waarheid die hij hieruit verwierf. Hij beschrijft dit in zijn boeken, te beginnen met Saved by the Light (1994). Hij zegt dat hij “Thirteen Beings of Lights within the Hall of Knowledge” ontmoette en een opdracht kreeg, een boodschap, en profetieën over de toekomst. Zijn website zegt:

“This new millennium holds more power than any other in history. We are all great, powerful, mighty spiritual beings for choosing to be part of this most special time on Earth”.

New Ager M. Scott Peck promootte zijn boek The Road Less Traveled in de Oprah show. Hij schreef:

“God wants us to become Himself (or Herself or Itself). We are growing toward God. God is the ultimate goal of evolution” (The Road Less Traveled, 1978, p. 270).

Oprah heeft Jack Canfield, “America’s Success Coach”, gepromoot, die zegt:

“The power of your mind is unlimited”. Canfield is the co-editor of the seemingly endless Chicken Soup for the Soul series of self-help books. Canfield says that through meditation the individual can hear the voice of God. “As you meditate and become more spiritually attuned, you can better discern and recognize the sound of your higher self or the voice of God speaking to you through words, images, and sensations” (The Success Principles, 2005, p. 317).

Oprah heeft John Gray gepromoot, deze zelfhulpgoeroe die de populaire boeken schreef: Men Are from Mars, Women Are from Venus serie. Er zijn minstens 15 titels, inbegrepen Mars and Venus on a Date, Mars and Venus in Love, The Mars and Venus Diet, and Mars and Venus Starting Over. Gray spendeerde 9 jaar als monnik en secretaris van de hindoe goeroe Maharishi Mahesh Yogi en verwierf graden in de “Science of Creative Intelligence” van de Maharishi European Research University. Deze zogenaamde wetenschap is de New Age praktijk van “developing higher states of consciousness” door Transcendente Meditatie. In zijn boek Practical Miracles for Mars and Venus, zegt hij dat “everyone now has the power to create practical miracles in their own lives”. Zijn negen stappen voor het creëren van het wonderlijke, omvatten meditatie, visualisatie, focussen en positief denken.

Oprah heeft Unity pastor Eric Butterworth sterk aanbevolen. Van zijn boek Discover the Power within You, dat de goddelijkheid van de mens leert, zegt Oprah: “This book changed my perspective on life and religion”. Butterworth leerde dat God niet “daarboven” is. “He exists inside each one of us, and it’s up to us to seek the divine within”. In een 1987-programma zei Oprah: “What Eric Butterworth says in that book is that Jesus did not come to teach how divine he was but came to teach us there is divinity within us, so that is essentially what we are offering”. Butterworth, de auteur van 16 bestsellers, was de senior bedienaar van The Unity Center in New York City van 1961 tot aan zijn dood in 2003. Hij schreef: “We must begin to see Jesus as the great discoverer of the innate Divinity of Man, the supreme revealer of the truth about man, the pioneer and way-shower” (Discover the Power within You, pp. 23, 137). Butterworth’s “Jezus” leerde hoe zijn goddelijkheid te erkennen door contact met oosterse goeroes. Butterworth ontkende zonde, het kwaad en de duivel. Een van Butterworth’s boeken was getiteld: Celebrate Yourself.Maya Angelou is talloze keren bij Oprah verschenen. Zij promoot eenheid, tolerantie en de goddelijkheid van de mens. Zij en Oprah delen de affectie voor de New Age leer van wijlen Eric Butterworth. Angelou zei van hem: “He has been, is now, and shall forever be my teacher” (http://ericbutterworth.com/html/eric_bio.html).

Gary Zukav was regelmatig te gast in Oprah’s show sinds zijn eerste verschijning daar in 1998. Hij is de auteur van The Seat of the Soul, dat de top van de bestsellerlijst haalde van de New York Times nadat Oprah het boek aanprees. Zij noemde het “one of my favorite books”. Zukav leert karma-gedreven reïncarnatie en promoot afstemming op geestengidsen. Hij zegt: “Each human soul has both guides and Teachers”. Zukav zegt dat Jezus is “the most evolved of our species” (The Seat of the Soul, p. 21). Zukav moedigt zijn lezers aan om te “dwell in the company of your nonphysical Teachers and guides” (p. 239).

In augustus 1999 bracht Winfrey Iyanla Vanzant, een New Age “life coach” aan die een evangelie van zelfachting (self-esteem) predikt. Ze heeft een aantal zelfhulpboeken geschreven, heeft haar eigen instituut - Inner Visions Worldwide - en een hele reeks Hallmark cards. Volgens Oprah is Vanzant “one of the world’s most admirable spiritual leaders”. Ze is een aangesteld bedienaar in het Yoruba priesterschap. Dit is een polytheïstische, voorouderaanbiddende religie uit West-Afrika. Vanzant beveelt het geest-gechannelde boek A Course in Miracles aan. Vanzant zegt: “Universal love, God’s love, is the only real love that exists. ... Universal love has no conditions. It accepts all as is, because All is the true identity of God” (In the Meantime: Finding Yourself and the Love You Want, 1998, p. 190). Op pagina 6 van haar boek, in de erkenningssectie, is Vanzant zichzelf erkentelijk.

In 2001 promootte Cheryl Richardson centering medidation in Oprah’s show. Zij beschreef dit als “spending time with yourself just turning your vision inward”. Oprah noemt dit “centering up for myself”. Dit omvat geleide visualisatie in een poging aan te sluiten met je hogere zelf of met geestengidsen voor wijsheid en leiding. Richardson oppert dat de praktiseerder relaxeert en dan: “imagine that you are inhabiting yourself ... imagine someplace where you feel comforted ... Just relax into this place ... As you rest in this place, just ponder the question: Why am I here? ... You may see an image or hear a word. Just sit with this question: Why am I here? What are you called to do? What’s calling you in your life. Simply notice anything that comes to mind, and enjoy this time with yourself”. De meditatie sluit af met het danken van jezelf. “When you’re ready, thank that wise part of you for being there, for allowing you these few moments of peace and connection”.

In februari 2007 bracht Oprah Brian Weiss binnen, een psychiater en de auteur van Many Lives, Many Masters. Hij gebruikt regressietherapie om zijn patiënten te genezen in het heden door gebeurtenissen uit hun verleden levens op te delven. Hij zei dat zijn New Age reis begon toen hij een vrouwelijke patiënt 27 jaar geleden onder hypnose bracht en haar vroeg te beschrijven wanneer haar psychotische ervaringen begonnen zijn. Zij beschreef een verleden leven 4.000 jaar geleden. Hij werd daardoor een groot gelovige in reïncarnatie en heeft sindsdien meer dan 4.000 patiënten geholpen hun zogenaamde verleden levens op te baggeren. Toen Oprah de kritieken beschreef die zij ontving toen zij voor het eerst New Agers interviewde, antwoordde Weiss: “it’s fear that keeps minds closed” en vergeleek de weerstand tot de New Age met het idee dat de aarde plat is. Weiss zegt dat de hemel helemaal rondom ons is, en de hel is “something that you don’t experience after you die unless you expect it” (http://www.oprah.com/xm/oprah/200703/oprah_20070301.jhtml).

In juli 2007 had Oprah een conversatie met Laura Day over de kracht van intuïtie. Day is de auteur van The Circle: How the Power of a Single Wish Can Change Your Life. Zij beweert dat iemands intuïtie “unmistakable knowledge” is en “direct oneness with the energy that is in all of us”. Zij zegt dat wanneer je eens begint te luisteren naar je intuïtie, je zal tappen uit bekwaamheden waarvan je niet dacht dat ze bestonden en dat je zo je leven zal verbeteren. Oprah reageerde enthousiast op deze leer, zeggend dat “intuition told me that I needed to own myself”.

In april 2007 had Oprah een channeling-sessie met Esther Hicks, auteur van The Law of Attraction. Terwijl Hicks haar “spirituele leraren” channelde, collectief gekend als “Abraham”, stelde Oprah hen vragen. Hicks vertelde Oprah: “Everyone gets to create their own reality and Abraham’s not interested in telling us what we should create--they’re only interested in showing how we go about creating what our life path is about” (http://www.oprah.com/xm/oprah/200704/oprah_20070405.jhtml).

In maart 2007 interviewde Oprah James Hillman, auteur van The Soul’s Code. Hij leert dat de ziel een product is van reïncarnatie. De ziel kiest zijn ouders, omstandigheden van geboorte, en het type van lichaam, om zijn doeleinden te vervullen. Hillman past deze New Age doctrine toe op kinderopleiding, bewerend dat opleiding het kind zal helpen zijn evolutionaire “roeping” te vinden. Gedragsproblemen bij kinderen worden gezien als “signs of their calling”.

In oktober 2007 verscheen Wayne Dyer in “back to back” Oprah shows om de leringen van het Taoisme uit te leggen. Oprah’s doelstelling met dit soort interviews is om te “distill the spiritual similarities and lessons between them and elevate our own spiritual consciousness” (http://www.oprah.com/xm/oprah/200710/oprah_20071004.jhtml).

In zijn boek Wisdom of the Ages: A Modern Master Brings Eternal Truths into Everyday Life (1998), citeert Dyer uit ongeveer 50 “teachers and spiritual leaders”. In het hoofdstuk getiteld “Divinity” citeert hij Epictetus: “You are a distinct portion of the essence of God in yourself. ... You carry a God about with you” (p. 31). Dyer geeft dan commentaar:

“If God is everywhere, then there is no place that God is not. And this includes you. Once you connect to this understanding you regain the power of your very source. ... you claim your divinity and reclaim all the potency that God is. When you are eating you are ingesting God and replenishing God. When you sleep you breathe in God and allow God to rest. When you exercise, you move about on God and strengthen God at the same time” (p. 32).

Die maand interviewde Oprah ook boeddhistisch leraar Pema Chodron. Haar originele naam was Deirdre Bloomfield-Brown, maar na twee scheidingen werd ze een boeddhistische non. Zij werkte sindsdien om te “bring the teachings of Tibetan Buddhism to Western audiences”. Oprah helpt haar immens met haar werk.

In januari 2008 begon Winfrey met de Marianne Williamson’s 365 lessen uit A Course in Miracles op haar XM Satelliet Radioprogramma “Oprah and Friends”. A Course in Miracles werd naar verluid gechanneld tot de atheïstische Helen Schucman in een tijdspanne van 7,5 jaar. Het werk wendt voor een nieuwe openbaring van Jezus te zijn voor deze troebele tijden, maar het beweert dat er geen zonde is en dat ieder persoon God is. Winfrey interviewde Williamson in haar televisieprogramma en zei dat Return to Love een van haar favoriete boeken was. In feite kocht zij 1000 exemplaren om ze uit te delen aan haar studiopubliek. Wegens Oprah’s aanbeveling verkocht het boek 200.000 exemplaren op diezelfde dag! In haar boek A Return to Love: Reflections on the Principles of A Course in Miracles, zegt Williamson: “Jesus and the other enlightened masters are our evolutionary elder brothers” (p. 42), en: “To remember that you are part of God, that you are loved and loveable, is not arrogant” (p. 30). De “entiteit” die de boodschap leverde in A Course in Miracles zei: “Do not make the pathetic error of ‘clinging to the old rugged cross.’ ... This is not the gospel that I intended to offer to you” (A Course in Miracles textbook, p. 52), and, “There is no sin. It has no consequence” (p. 183).

Elke dag van het jaar wordt in Oprah’s radioprogramma één les gegeven uit Williamson’s A Course in Miracles werkboek. De cursus omvat ook verklaringen die de student als positieve affirmaties moet herhalen. Voor les 29 is de affirmatie: “God is in everything I see”. Voor les 61 is het: “I am the light of the world”. Voor les 70 is het: “My salvation comes from me”.

Warren Smith neemt waar:

“By the end of the year, ‘Oprah & Friends’ listeners will have completed all of the lessons laid out in the Course in Miracles Workbook. Those who finish the Course will have a wholly redefined spiritual mindset--a New Age worldview that includes the belief that there is no sin, no evil, no devil, and that God is ‘in’ everyone and everything. A Course in Miracles teaches its students to rethink everything they believe about God and life. The Course Workbook bluntly states: ‘This is a course in mind training and is dedicated to thought reversal’” (Smith, “Oprah and Friends to Teach Course on New Age Christ”, The Berean Call, Nov. 19, 2007).

Rhonda Byrne’s The Secret was in twee episodes van Oprah’s show, op 8 en 16 februari 2007. Byrne zegt: “You are God in a physical body” (p. 164). Beide shows brachten blinkende getuigenissen door mensen die een vorm van succes hadden gevonden bij het in praktijk brengen van The Secret. De tweede show begon met deze krachtige aanbeveling van The Secret:

“On February 8, 2007, millions tuned in to The Oprah Winfrey Show to learn the mystery of The Secret. Since the show aired, our message boards have been buzzing with people who want to know more. The Secret is defined as the law of attraction, which states that like attracts like. The concept says that the energy you put into the world--both good and bad--is exactly what comes back to you. This means you create the circumstances of your life with the choices you make every day. To help answer your burning questions, two teachers of The Secret, James Arthur Ray and the Rev. Dr. Michael Beckwith, are back”.

Winfrey heeft twee van Eckhart Tolle’s boeken gepromoot. Ze zei dat zijn 1999-boek The Power of Now een van haar favoriete boeken was. Zij koos A New Earth: Awakening to Your Life’s Purpose als een januari-2008 selectie voor Oprah’s Book Club en volgde dit op met een 10-weken web seminar met een live discussie over het boek van haar en Tolle. Zij noemde dit: “a classroom larger than anyone could imagine”, en een half miljoen mensen logden in op het eerste segment met 242 Gbps aan informatie doorheen het internet. Het werd een van de grootste single events in de internetgeschiedenis. Op 30 januari 2008 zei Winfrey: “Being able to share this material with you is a gift and a part of the fulfillment of my life’s purpose. It was an awakening for me that I want for you, too”.

De studenten worden aangemoedigd het begeleidende werkboek aan te schaffen en de vragen te beantwoorden. Maar het goede nieuws is dat “there are no right answers” (http://www.oprah.com/obc_classic/webcast/workbook/anewearth_workbook_main.jsp)!

In het boek The New Earth: Awakening to Your Life’s Purpose (2006), zegt Tolle wat redding is: “a radical transformation of human consciousness” (p. 13) en wedergeboorte is “reïncarnatie” (p. 252). Hij zegt ook: “God, the scripture is saying, is formless consciousness and the essence of who you are” (p. 219). In The Power of Now, zegt Tolle: “Christ is your God-essence or Self” (p. 104).

Sprekend over de de boeken van Tolle, vertelde Winfrey haar publiek:

“Jesus came to show us Christ-consciousness ... Jesus came to show us the way of the heart ... Jesus came to say, Look I’m going to live in the body, in the human body and I’m going to show you how it’s done. These are some principles and some laws that you can use to live by to know that way. ... I don’t believe that Jesus came to start Christianity. What Jesus said is much deeper than what you, how the church interprets it. There’s a depth to it. And it reflects your own depth when you read it. So there’s no conflict between this teaching, which is purely spiritual, and any religion. ... THE OLD WAY IS THE HIERARCHY HAS THE AUTHORITY. CHURCH AUTHORITIES TELL YOU HOW TO WORSHIP IN CHURCH AND HOW TO BEHAVE OUTSIDE OF CHURCH. THE NEW SPIRITUALITY IS THAT YOU ARE YOUR OWN BEST AUTHORITY AS YOU WORK TO KNOW AND LOVE YOURSELF, you discover how to live a more spiritual life”.

Dat is Oprah’s boodschap aan haar generatie, en het ontvangt een daverend Amen!

In mei 2008 interviewde Oprah Jill Bolte Taylor over haar Soul Series webcast. Taylor had een beroerte in 1996 en bereikte daardoor “oneness with the universe”. Toen Oprah haar vroeg: “Did you see God?” antwoordde Taylor: “I was God”.

Terloops gezegd: Oprah beweert dat zij geen New Ager is!

“On one recent show a Christian in the audience challenged Oprah about being a ‘New Ager.’ Oprah responded, ‘I am not new age anything and I resent being called that. I am just trying to open a door so that people can see themselves more clearly and perhaps be the light to get them to God, whatever they may call that. I don’t see spirits in the trees and I don’t sit in the room with crystals’” (“The Gospel according to Oprah”, Vantage Point, July 1998).

Deze uitspraak herinnert ons eraan dat slechts enkele New Agers zichzelf New Agers noemen. Zij gebruiken vele andere termen, maar New Age is New Age, ongeacht welke naam erop komt!

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968Ga hier naar de Nieuwste Artikelen

1 Literalistisch: naar de letterlijke betekenis.

2 Flow: golving, stroom/stroming.

La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje