Página principal

M. A. (Hon.) Econ. Cantab., Ph. D. Barcino Girona Juny 2008 Índex Capítol 1: El projecte prioritari europeu d'interconnexió elèctrica Sentmenat (ES) – Bescanó


Descargar 112.12 Kb.
Fecha de conversión24.09.2016
Tamaño112.12 Kb.


Resum executiu de "Evaluation of the MAT Project"

Associació de Municipis MAT i IAEDEN

Avaluació del projecte MAT
per

Josep C. Vergés

M.A. (Hon.) Econ. Cantab., Ph.D. Barcino


Girona

Juny 2008

Índex

Capítol 1: El projecte prioritari europeu d'interconnexió elèctrica

Sentmenat (ES) – Bescanó (ES) –Baixàs (FR) 5

1.1 Projectes elèctrics d'interès europeu 5

1.2 L'informe preliminar del Coordinador Europeu 7

1.3 El Principi de Precaució i l'UCTE 9

1.4 Interconnexions subutilitzades i línies sense renovar 10

1.5 Alternatives eficients no-transmitives 12

1.6 Conclusions sobre el projecte prioritari europeu d'interconnexió

elèctrica Sentmenat (ES) – Bescanó (ES) –Baixàs (FR) 13
Capítol 2: El Debat Públic a França 15

2.1 Demostracions públiques i malestar públic 15

2.2 El Debat Públic a la Catalunya francesa 15

2.3 Les alternatives de CESI 22

2.4 El Principi de Precaució en les opcions soterrades 27

2.5 Conclusions sobre el Debat Públic a França 34
Capítol 3: El projecte prioritari europeu a Espanya 38

3.1 Les mateixes demostracions públiques i malestar públic 38

3.2 Discriminació europea 40

3.3 El bypass del monopoli espanyol 43

3.4 Conclusions sobre el projecte prioritari europeu a Espanya 50
Capítol 4: El projecte parcial de REE 54

4.1. L'embut de Girona 54

4.2 El tram Sentmenat-Bescanó 63

4.3 Els afectats 68

4.4 La resta de la fragmentació de REE 74

4.5 Conflictes no resolts de la nova línia 83

4.6 Conclusions sobre el projecte parcial de REE 90
Capítol 5: Reconeixement oficial de mentides, irregularitats i il.legalitats 102

5.1 La pregunta de Non à la THT 104

5.2 Les preguntes de NO A LA MAT 104

5.3 Incomplir la llei des de dalt 117

5.4 Conclusions sobre el reconeixement oficial de mentides,

irregularitats i il.legalitats 129
Capítol 6: Corporativisme i Estat de Dret 140

6.1 Democratització de projectes públics 140

6.2 La nova economia del soterrament 143

6.3 Conclusions sobre l'Avaluació del Projecte MAT 146

6.4. Resum executiu 169
Bibliografia 173
Taules

1.1 Política europea d'energia i xarxes 6

1.2 Interconnexions elèctriques amb Espanya 11

1.3 Línies MAT a Espanya 12
2.1 Cost de les alternatives de CESI 24

2.2 Seleccions subjectives de CESI 25

2.3 Cost per km de les alternatives de CESI 26

2.4 Criteris cost benefici de cables soterrani de 400 kV 30

2.5 Cables submarins en funcionament i pla espanyol 31

2.6 Cable submarí de la costa est 32

2.7 Pressupostos de cables submarins 33

2.8 Cables submarins i costos d'inversió 33

2.9 Costos comparatius França-Regne Unit 36
3.1 Àrea afectada en el tram Sentmenat-Bescanó del projecte europeu 49
4.1 Predicció de sobrecàrregues a Girona 56

4.2 Predicció de la demanda a Girona 59

4.3 Sobrecàrregues inadmissibles a la xarxa Endesa de Girona malgrat

la nova interconnexió 59

4.4 Sobrecàrregues inadmissibles a la xarxa Endesa de Girona sense

la nova interconnexió 61

4.5 Avaluació subjectiva d'alternatives per creuar els Pirineus 83

4.6 Estructures volcàniques afectades 85

4.7 Preus espanyols d'electricitat domèstica 87

4.8 Preus espanyols d'electricitat industrial 87

4.9 Comerç internacional en GWh al 2006 88
5.1 Exportacions i importacions espanyoles d'electricitat 110

5.2 Queixes contra la secció Sentmenat-Bescanó 114

5.3 Preus d'expropiació de la subestació de Riudarenes al 2008 128
6.1 Guanys quintuplicats d'eficiència en el cost de soterrament 145

6.2 Costos comparats d'una línia aèria i d'un cable soterrat de 400 kV 145

6.3 Costos totals idèntics d'una línia aèria i d'un cable soterrat de 400 kV 145

6.4 Cost comparatiu de soterrar una línia de 380 kV 146


Resum executiu
L'avaluació del projecte MAT duu a dotze conclusions:
1 La Unió Europea no hauria procedir a executar el projecte prioritari europeu d'interconnexió elèctrica EL 3 Sentmenat (ES) – Bescanó (ES) –Baixàs (FR) tal com està plantejat per respecte al Principi de Precaució.
2 Una decisió europea basada en les deficients alternatives de CESI té com a resultat una ruta errònia, una solució tècnica errònia i uns costos erronis per al projecte prioritari europeu d'interconnexió elèctrica Sentmenat-Bescanó-Baixàs.
3 El cost dels nous cables subterranis són del tot comparables al de les línies aèries i cada dia són més seleccionats. La línia de connexió europea aèria no inclou tots els costos de salut, propietat i ambientals i caldria pressupostar-la com a mínim a l'import doble per a compensar totes les persones afectades i minimitzar l'impacte. Soterrar només representa un terç més que una línia aèria que tingui en compte tots els costos. Els cables submarins són competitius i haurien de ser preferits en una opció vora el mar com és aquest projecte.
4 No és acceptable la discriminació europea de la secció espanyola de la interconnexió europea. Si soterrar és vàlid a França i a Madrid per al seu aeroport, també ho ha de ser a la Catalunya espanyola, ja que som igualment ciutadans europeus en aquest projecte prioritari europeu.
5 El tren d'alta velocitat, que encara no té data d'entrada en servei, serà l'únic usuari de la nova línia de 400 kV, però provoca fins al 28% de la inestabilitat en l'oferta d'electricitat de Girona malgrat no consumir més del 7% de la força de Girona.
6 REE critica el monopoli local de distribució Endesa per l'inadmissible estat de la seva xarxa, amb subtensions inadmissibles en sis enllaços de 110 kV i un de 132 kV, càrregues inadmissibles en dues línies de 100 kV, "lo cual es indicativo de la necesidad de reforzar la red de distribución en Girona," i sobrecàrregues inadmissibles en 13 punts negres.
7 Una empresa privada, REE, obté terrenys gratuïts, pagant només el 0,5% de la inversió en expropiacions, una xifra ridícula de 230.000 euros, menys que el cost de l'enginyeria, sobre un pressupost total de 40.285.000 euros. Les pèrdues d'una sola propietat pugen 15 cops més del que REE compensa 558 propietats del tram sencer Sentmenat-Bescanó, amb una mitjana de compensació de 412 euros per propietat.
8 REE admet que el corredor d'infraestructures seria una bona ruta paral.lela per a un possible soterrament, el primer cop que REE no rebutja d'entrada el soterrament.
9 El Llibre Blanc de l'Electricitat espanyol proposa que les compensacions formin part del procés de planificació perquè la població local i el medi ambient siguin tinguts en compte d'una manera justa.

10 Europa hauria de promoure noves tecnologies i no sistemes desfasats. Les línies aèries són socialment i política obsoletes.

11 Quan se sumen tots els costos, no només el cablejat, el cost del soterrament és el mateix que el d’una línia aèria. Tota la línia, i no simplement un tram, hauria de soterrar-se seguint un traçat més racional paral.lel al tren d'alta velocitat en lloc de l'accidentada ruta muntanyosa NIMBY (al meu pati no), a un terç més que el cost d'una línia aèria.
12 Soterrar tota la línia a França discrimina els catalans d'Espanya, de manera que s'hauria d'estudiar el soterrament total.
A més d'aquestes conclusions generals s'han exposat una sèrie d'irregularitats. La primera irregularitat és que REE ha fragmentat la Interconnexió Europea en set projectes:
1 Línia Sentmenat-Bescanó 400 kV

2 Branca de Riudarenes

3 Subestació de Riudarenes

4 Línia Bescanó-Santa Llogaia 400 kV

5 Subestació de Ramis

6 Subestació de Santa Llogaia

7 Línia Santa Llogaia-frontera francesa 400 kV

La segona irregularitat és que les set alternatives oficials de REE i del govern espanyol no han estat estudiades:


1 Augment d'interconnexió amb la resta d'Espanya

2 Nova generació a Girona

3 Doblar la línia existent Vic-Baixàs 400 kV

4 Recuperar la ruta pel Pirineu Central

5 Passar la línia d'Andorra a 220 kV

6 Nova línia de 400 kV pel Pirineu Occidental

7 Renovar la xarxa de Girona

La tercera irregularitat és que les set alternatives proposades pels afectats tampoc no han estat estudiades:
1) Soterrament

2) Seguretat

3) Corredor d'infraestructures

4) Eficiència energètica

5) Generació més a prop del consumidor

6) Millor gestió del sistema

7) Renovar la xarxa de Girona

La quarta irregularitat és que s'han ignorat les alternatives viables:

1 Renovar les línies existents que creuen els Pirineus:
-Renovar Hernani-Argi 400 kV al Pirineu basc i Vic-Baixàs 400 kV al Pirineu català

-Doblar les línies Hernani-Argi 400 kV al Pirineu Basc i Vic-Baixàs 400 kV al Pirineu català

-Passar a 400 kV la línia 225 kV Biescas-Pragnères al Pirineu aragonès

-Passar a 400 kV la línia 225 kV Biescas-Pragnères al Pirineu aragonès i renovar les línies 400 kV existents


2 Soterrament total
3 Un cable submarí al llarg de tota la costa catalana

S'han detallat els conflictes sense resoldre de la Interconnexió Europea:


1 Impactes ambientals

2 Eficiència i energia renovable

3 Diferència de preus

4 Barreres al comerç

5 Transparència i participació

Tambè s'ha detallat la deficient planificació de la Interconnexió Europea:


1. La deficient xarxa de Girona

2. Les alternatives de renovació

3. El tren d'alta velocitat

4. Incendis forestals i deforestació

5. Soterrament

6. Camps electromagnètics

7. Cables submarins

8 S'ha planificat la nova línia sense utilitzar dades reals

9. Necessitat d'incorporar tots els costos

S'ha demostrat que la nova línia no té arguments:


1 Manipulació dels parcs eòlics

2 El tren fantasma

3 Les importacions excedents

Els costos han estat esbiaxats a favor d'una línia aèria:


1 La mentida que els danys a la salut, la propietat i el medi ambient no poden ser valorats en línies aèries

2 Un mil.lió d'arbres destruïts

3 Incendiaris forestals

4 Soterrament total

El monopoli transmissor espanyol REE admet que la Interconnexió Europea va de Sentmenat a Baixàs:
"Aunque originalmente la definición de la Interconexión completa era Sentmenat-Bescanó-Baixàs, los retrasos en esta infraestructura completa debidos a una falta de acuerdo sobre el paso de cruce de la frontera, llevaron a la petición por parte de la Administración central y regional (Generalitat de Catalunya) a tramitar de forma separada los tramos Sentmenat-Bescanó, Bescanó-Santa Llogaia y Santa Llogaia-frontera francesa."

Altres reconeixements oficials de mentides, irregularitats i il.legalitats:


1 La xarxa de Girona s'ha mantingut per sota de nivel per a forçar la Interconnexió

2 Altres alternatives viables han estat ignorades

3 La nova línia no té arguments

4 Els costos han esta esbiaxats a favor d'una línia aèria

5 El monopoli transmissor espanyol REE i el govern espanyol han dut a terme actuacions il.legals

6 Hi ha complicitat europea en la discriminació dels catalans d'Espanya

Actuacions il.legals exposades segons la legislació espanyola:
Primera actuació il.legal de REE: Un projecte que forma part d'un de més extens s'ha de veure com part d'aquest projecte més ampli.

Segona actuació il.legal de REE: L'Avaluació d'Impacte Ambiental del tram Sentmenat-Bescanó presentada com una línia "interna" exigia un procés diferent com a part d'una interconnexió internacional.

Tercera actuació il.legal del govern català: La Generalitat va negar que la línia Sentmenat-Bescanó tenia res a veure amb la Interconnexió Europea:
"El projecte esmentat no és transnacional, per la qual cosa no existeix en l'expedient administratiu cap comunicació amb l'Estat francés."

Quarta actuació il.legal del govern espanyol: L'autorització de 2007 del govern central admet que la secció Sentmenat-Bescanó forma part de la Interconnexió Europea:


"La finalidad de la instalación es ser parte integrante de la Interconexión con Francia a fin de incrementar la capacidad de intercambio de energía con este país y potenciar la conexión del sistema español a 400 kV con el sistema europeo a esta tensión."

Cinquena actuació il.legal del govern espanyol i REE: Segons la llei 9/2006 un projecte no pot tirar endavant en cap cas mentre hi ha un procès de negociació internacional:

"Los plazos previstos quedarán suspendidos hasta que concluyan las negociaciones del procedimiento de consultas transfronterizas."

Una greu conseqüència és que s'ha produït una complicitat europea en la discriminació dels catalans d'Espanya. El govern espanyol ha fet servir tres lleis feixistes de 1924, 1954 i 1966, durant les dues dictadures militars, ignorant les seves pròpies lleis democràtiques i la llei europea per tirar endavant la Interconnexió Europea, com mostra el projecte de 2008 de la subestació de Riudarenes. La portada diu clarament: Projecte Co-Finançat per la Unió Europea. La Unió Europea es fa així complícita amb l'ús de lleis feixistes per eludir la Convenció d'Aarhus i l'Estat de Dret democràtic.Bibliografia

Ajuntament de Bescanó, (2005) "Projecte L. 400 KV Sentmenat-Bescanó," in Tribunal

Supremo Contencioso-Administrativo Sección 3a, Expediente 257/2007, 15 December, pages 1,059-1,061.

Ajuntament de Santa Coloma de Farners, (2005) "Al.legacions a la línia de molta alta

tensió entre Sentmenat i Bescanó," in Tribunal Supremo Contencioso- Administrativo Sección 3a, Expediente 257/2007, 5 December, pages 1,179- 1,186.

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, (2005) "Al.legacions al Departament de Treball i

Indústria," in Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo Sección 3a, Expediente 257/2007, 9 December, pages 1,088-1,093.

Ajuntament de Taradell, (2002) "Informe de la valoració de l'impacte ambiental del

traçat de línia d'alta tensió de 400 kV Sentmenat-Bescanó," in Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo Sección 3a, Expediente 257/2007, May, pages 733- 746.

-(2005) "Alegaciones a la propuesta de aprobación del proyecto de ejecución de una instalación eléctrica. Nueva alimentación eléctrica a Girona propuesta de REE," in Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo Sección 3a, Expediente 257/2007, 8 November, pages 757-763.

Amiel, Gérard, (2006) "Ponència del president del Collectif Non à la THT",

www.nomat.org, 25 November, 3 pages.

AMMAT and IAEDEN, (2008) Manifest, Girona, 30 March, 1 page.

Associació de Naturalistes de Girona, (2006) "Al.legacions," in Tribunal Supremo

Contencioso-Administrativo Sección 3a, Expediente 257/2007, 5 September, pages 6,698-6,704.

Barcelona Regional, (2005) Estudi de les alternatives per a la implantació de la

connexió elèctrica internacional Santa Llogaia d'Àlguema-Baixàs, Generalitat de Catalunya, 36 pages, maps and tables.

Barkelmann, Heinrich, (2004) Netzverstärkungs-Trassen zur Übertragung vonWindenergie Freileitung oder Kabel?, Bundesverband Windenergie e.V, Rheinberg, 132 pages.

Bastons Prat, Joan, (2007) Memoria resumen del estudio de impacto ambiental de los caminoa de acceso a algunas de las torres de la línea a 400 kV Senmenat-Vic- Bescanó, REE and Ecofir, 44 pages.

Bosch, Ricard et al., (2001) Comissió d'experts en matèria de línies elèctriques d'alta

tensió, Informe final, Generalitat de Catalunya, 38 pages.

Canal, S., (2008) "Fermons la porte à la THT et ouvrons la fenêtre au soleil!"L'independenant, 31 March.

CESI, (2002) Synthese de l'etude de faisabilité technico-economique d'alternatives a larealisation d'une ligne a tres haute tension entre la France et l'Espagne, www.debatpublic.fr, 2002, 47 pages.

-(2003) Complément d'étude de faisabilité d'une ligne THT entre la France et l'Espagne à la suite des Conférences d'acteurs et des premières auditions publiques, April, 16 pages.-(2004) Comparaison au point de vue électrique des diverses solutions de passage de la chaine des Pyrénées, deuxième rapport, www.debatpublic.fr, 6 pages.

-(2008) Réponses aux questions posées par les associations suite aux présentations du 31 mars à Paris et du 1er avril a Gérone, Cahier 5, Milan, 28 April, 21 pages.

CIGRE, (2006) Manufacturer's Reports, Paris, September, 43 pages.

CILMA, (2006) Estudi d'alternatives de les línies elèctriques d'alta tensió Bescanó-Riudarenes i Bescanó-Santa Llogaia, Im3, Barcelona, 67 pages.

Col.lectiu No a la MAT, (2005a) "Línia de 400.000v Sentmenat-Bescanó-Figueres-

Baixàs. Necessitem a les comarques gironines una línia de molt alta tensió?" in Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo Sección 3a, Expediente 257/2007, pages 1,484-1,498.

-(2005b) "El perquè no ens cal una línia de molt alta tensió," Butlletí ecologista de les comarques gironines, primavera, pages 1-3.

Commission of the European Communities, (2006) Priority Interconnection Plan,

Communication to the Council and the European Parliament, Brussels 2006, 21

pages.

CNE, (2008) Sexto informe marco sobre la demanda de energía eléctrica y gas naturaly su cobertura, Madrid, 302 pages.

Conseil d'Etat, (2006) Le projet de ligne électrique aérienne à très haute tension nepassera pas par les gorges du Verdon, Paris, 30 June, 30 pages.

Conservation Law Foundation, (2006) Alternatives to New Transmission Lines,www.clf.org.

Consorci Forestal de Catalunya, (2005) "Al.legacions a la nova alimentació elèctrica a

Girona a 400 kV," in Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo Sección 3a, Expediente 257/2007, 12 December, pages 4,838-4,872.

Costas, Anton, (2008) "Catalanes (des)informados," El Pais Cataluña, 1 April.

Cova, Bruno, et al.: (2008) Análisis de la necesidad de una nueva interconexión entre Francia y España," CESI-IMP, Doc 1, 78 pages, Doc 2, 45 pages, Annex, 55

pages.

CREG, (20039 "CREG reaction on the Internet Based Consultation in view of the

Revision of TEN-E Guidelines," ec.europa.eu/ten/energy/revision_2003, 5

pages.

Crown Estate, The, (2008) East Coast Transmission Network Technical FeasibilityStudy, Edinburgh, 87 pages.

Cumbre Bilateral España-Francia XX, (2008) Declaración conjunta sobre lasinterconexiones eléctricas y gasistas entre España y Francia, Paris, 10 January.

De Juan Capdevila, Josep Maria, (2006) Letter to IAEDEN, Direcció General d'Energia

i Mines, Generalitat de Catalunya, 26 September, 1 page.

Demouchy, Georges et al., (2008) Débat public sur le projet de liaison électrique THTentre la France et l'Espagne. Compte rendu, www.debatpublic.fr, 41 pages.

Departament d'Economia i Finances, (2007) "Resolució de la Direcció General de

Política Energètica," ECF/1955/2007, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 29 June page 21,982.

Departament de Treball i Indústria, (2005) "Anunci d'informació pública sobre la

sol.licitud de declaració d'utilitat pública i aprovació de projecte d'execució d'una instal.lació elèctrica," Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, N. 4,502, 3 November, pages 35,258-35,271.

-(2006a) "Al.legacions presentades a REE per 58 titulars," in Tribunal Supremo

Contencioso-Administrativo Sección 3a, Expediente 257/2007, 24 January,

pages 1,356-1,367.

-(2006b) "Anunci d'informació pública sobre la sol.licitud d'utilitat pública aprovació de projecte d'execució d'una instal.lació elèctrica," DOGC N. 4690, 3 August, pages 34,474-34,478.

Depris, Daniel, (2007) Informe preliminar sobre la reestructuració de les xarxes MAT-EAT De Catalunya en la perspectiva del TGV Perpinyà-Barcelona, CEPHES, Toulouse, October, 140 pages.

Diari de Girona, (2008a) "França desvetlla que no hi ha sostre ni límit pressupostari per

soterrar la MAT," 15 January.

-(2008b) "Milers de persones a Perpinyà," 2 March.

-(2008c) "Una nova manifestació dels contraris a la MAT demana la suspensió

del projecte," 31st March.

-(2008d) "Monti no perd el temps," Editorial, 3 April.

-(2008e) "França proposa a Espanya soterrar el tram internacional de la MAT en

corrent continu," 1 May.

-(2008f) "Els antilínia critiquen les actuacions del Govern, la Unió Europea i

REE," 4 May.

Diputació de Girona, (2005) "Informe del departament de medi ambient de la Diputació

de Girona," in Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo Sección 3a, Expediente 257/2007, 7 December, page 392.

Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, (2005) Estudi proposta per ala implantació territorial de les línies de 400 kV Bescanó-Riudarenes i Bescanó- Santa Llogaia d'Àlgema, Barcelona, 52 pages.

-(2006) "Informe sobre l'addendum al projecte d'execució de la nova alimentació

elèctrica a Girona en 400 kV," in Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo Sección 3a, Expediente 257/2007, 2 October, pages 494-496.

EDF, (2003) Délibération relative aux principe et conditions de poursuite du projet deRenforcement de l'interconnexion électrique France Espagge soumis a débat

public, www.debatpublic.fr, 3 pages.

Endesa distribución, (2005) "Informe sobre el projecte d'execució de la nova línia 400

kV de REE," in Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo Sección 3a, Expediente 257/2007, 3 November, pages 309-310.

Energiadiario, (2008) "El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la autorización

a REE para construir la línea eléctrica de alta tensión Soto-Penagos," www.energiadiario.com, 30 April.

Eurelectric, (2007) European, CIS and Mediterranean Interconnection: State of Play2006, 3rd SYSTINT Report, www.eurelectric.org, 312 pages.

European Council, (1999) "Recomendación relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos," Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L199, 30 July, pages 59-70.

-(2006), "TEN-E Guidelines specify a European-wide energy transmission

network," ec.europa.eu/ten/energy, memo/06/304.

Fractàlia, (2007a) Estudi dels valors naturals, paisatgístics i patrimonials en l'àrea

afectada pel projecte Línia elèctrica a 400 kV Sentmenat-Vic-Bescanó, Girona, 68 p./ 6 maps.

-(2007b) Estudi dels valors naturals, paisatgístics i patrimonials en l'àreaafectada pel projecte Línia elèctrica a 400 kV d'entrada i sortida a la subestació Riudarenes des de la línia Sentmenat-Vic-Bescanó, Girona, 50 pages.

GIF, (2004) Ubicación de las subestaciones de Maçanet y Santa Llogaia quealimentarán a tramo Barcelona-Figueres de la LAV Madrid-Zaragoza- Barcelona-frontera francesa, Madrid, 23 November, 11 pages.

HBP, (2005) "Alternatives-Undersea Cables," Briefing Note 6, www.hbp.org.uk,

Highlands Before Pylons, 2 pages.

Hierl, Jochen (2008) TEN-E and EIB. 2nd TEN-E Information Day, Brussels, 20 May.

IAEDEN, (2006) "Al.legacions," in Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo

Sección 3a, Expediente 257/2007, 30 August, pages 6,714-6,728.

-(2007) Recurso de reposición proyecto subestación eléctrica de Bescanó al

Consejo de Ministros, Madrid, 12 February, 10 pages.

-(2008) Queixa 369/2007 al Síndic de Greuges de Catalunya, 17 January.

Iglesias, Natalia, (2008) "15.000 personas exigen en Girona que no se haga la conexión

eléctrica," El Pais, 31st March.

Invertia, (2008) "RTE prevé entrada en servicio de la interconexión eléctrica para 2011-

2012," ve.invertia.com, 4 March.

Jefatura del Estado, (1992) "Régimen jurídico de las administraciones públicas y del

Procedimiento administrativo común," Ley 30/1992, BOE, N° 285, 27.11.92,

pages 40,300-40,319.

-(1997) "Sector eléctrico," Ley 54/1997, BOE, N° 285, 28.11.97, pages 35,097-35,126.

-(2001) "Modifica decreto 1302/1986 de evaluación de impacto ambiental," Ley 6/2001, BOE, N° 111, 9.5.01, pages 16,606-16,616.

-(2002) "Prevención y control integrados de la contaminación," Ley 16/2002, BOE, N° 157, 2.7.02, pages 23,910-23,927.

-(2003) "Contrato de concesión de obras públicas," Ley 13/2003, BOE, N° 124, 24.5.03, pages 19,932-19,954.

-(2006a) "Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente," Ley 9/2006, BOE, N° 102, 29.4.06, pages 16,820-16,830.

-(2006b) "Derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE)," Ley 27/2006, BOE, N° 171, 19.7.06, pages 27,109-27,123.

Krebs S.L. Institut de Prospectiva i Anàlis de la Realitat Social, (2005) "Resposta sobre

l'afectació del traçat de la línia Sentmenat-Bescanó," in Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo Sección 3a, Expediente 257/2007, 9 December, pages 5,581-5,635.

-(2006) "Al.legacions," in Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo Sección 3a, Expediente 257/2007, 28 August, pages 6,882-6,912.

Labarta Saz, Ernesto, (2008) Proyecto constructivo de la subestación eléctrica detracción de Riudarenes y centros de autotransformación asociados de la LAV Barcelona-frontera francesa, E-2 anejo de expropiaciones, anexo 4, Adif, Madrid, 26 pages.

La Copa, (2007) Annex a la valoració del medi natural, patrimonial i paisatgístic al'entorn del traçat de la MAT i la subestació de Riudarenes i Bescanó: redacció de conclusions, Girona, 10 May, 17 pages.

Lago Rodríguez, Julio, (2007) "Informe línea de alta tensión 400 kV Sama-Velilla,

Universidad de León, 35 pages.

Laures, Wolfgang, (2003) Untersuchungen zum Einsatz von Höchstspannungskabeln grosser Längen in der 400 kV Ebene, Dissertation Universität Duisburg-Essen, 80 pages.

La Vanguardia, (2008) "Más de 15.000 personas se manifiestan en Perpignan contra la

línea de Muy Alta Tensión," www.lavanguardia.es, 2 March.

L'indépendant, (2008a) "Demonstration de force des anti-THT dans les rues de

Perpignan," www.lindependant.com, 2 March.

-(2008b) "Le conseil général durcit le ton dans le combat anti-THT," www.lindependant.com, 15 April.

LIPA, (2007) "LIPA/Neptune activate new cable," www.lipower.org, June.

López, R., (2008) "La justicia anula la alta tensión Soto de Ribera-Penagos en

Asturias," Diaro de León 30 April.

MAP, (2006) "Rencontre à Marrakech sur le fonctionnement des marchés maghrébins

de l'électricité," www.avmaroc.com, 24 April.

Mansillon, Yves, (2003) Débat public sur le projet de ligne THT France-Espagne.

Bilan dressé par le president de la commission nationale de débat public, www.debatpublic.fr, 7 pages.

Marull, Joan et al., (2008) "El tratamiento del territorio como sistema," Ciudad yTerritorio, 22 pages.

Mas, Oriol, (2008) "Milers de persones tornen a protestar a Girona contra la línia de

400kV," El Punt, 31 March.

Merlin, André, (2006) "The Blackout on 4th November 2006: a call in favour of a true

European energy policy," Fondation Robert Schuman, European Issues, No. 46,

6 pages.


Michel, Laura, (2006) "La THT et les sciences du débat public" with J.P. Gaudin in Les

"sciences" de l'action publique, O. Ihl ed., PUG, Paris.

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, (1998) "Actividades de transporte y

distribución de energía eléctrica," Decreto 2819/1998, BOE, N° 312, 30.12.98, pages 44,089-44,096.

-(2000) "Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y

procedimentos de autorización de instalaciones de energía eléctrica," Decreto 1955/2000, BOE, N.0 310, 27 December, pages 45,988-46,040.

-(2007a) "Propuesta de acuerdo del Consejo de Ministros por el que se declara de utilidad pública y se aprueba el proyecto de ejecución de las líneas eléctricas aéreas a 400 kV Sentmenat–Bescanó," in Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo Sección 3a, Expediente 257/2007, 22 January, pages 445-483.

-(2007b) "Se declara de utilidad pública y se aprueba el proyecto de ejecución de las líneas eléctricas aéreas a 400 kV Sentmenat-Bescanó y Vic-Bescanó y la modificación de la línea a 400 kV Vandellós-Vic en el tramo Pierola Vic," Resolución 15.2.2007, BOE N. 58, 8 March, pages 10,042-10,043.

-(2007c) "Se aprueba el programa anual de instalaciones y actuaciones de carácter excepcional de las redes de transporte de energía eléctrica y gas natural," Orden ITC/1549/2007, BOE N. 131, 1 June, pages 24,001-24,017.

-(2008) "Reglamento sobre condiciones eléctricas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión," Decreto 223/2008, BOE N. 68, 19 March, pages 16,436-16,554.

Ministerio de Medio Ambiente, (2004) "Declaración de impacto ambiental sobre el

proyecto de "Nueva alimentación eléctrica a Girona en 400 kV (provincias de Barcelona y Girona" promovido por Red Eléctrica de España S.A.," Resolución 24.5.04, BOE N° 149, 21.6.04, pages 22,596-22,599.

-(2008) "Texto refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de proyectos," Decreto 1/2008, BOE, N° 23, 26.1.08, pages 4,986-5,000.

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, (2008) Encuesta de precios de

la tierra, www.mapa.es.

Mitjà i Sarvisé, Albert, dir., (2003) Línies aèries i subterrànies a Catalunya, Direcció

General d'Energia i Mines, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 63 pages.

Monti, Mario, (2007) Proyecto de interés europeo EL3 interconexión eléctrica Francia-España, 1er informe de situación del coordinador europeo, Brussels, 12

December, 12 pages.

Nieto, Ignasi and Joaquim Solà, (2003) El sistema elèctric espanyol des de la

perspectiva industrial, Centre d'Economia Industrial, vol. 18, Bellaterra, 206 pages.

Nouvel Observateur, (2008) "Perpignan: Manifestation contra la ligne à très haute

tension franco-espagnole," nouvelobs.com, 2 March.

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, (2003a) "Acceso del público a la

información medioambiental y por la que se deroga la directica 90/313/CEE," Diario Oficial de la Unión Europea, L 41, 14 February, pages 26-32.

-(2003b) "Orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía," Diario Oficial de la Unión Europea, L176, 15 July, pages 11-15.

-(2006a) ""Orientaciones sobre las redes transeuropeas en el sector de la energía (deroga 2003b)," Diario Oficial de la Unión Europea, L262, 6 September, pages 1-2.

-(2006b) "Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente," Diario Oficial de la Unión Europea, L 264, 25 September, pages 13-19.

Pérez Arriaga, José Ignacio, (2005) Libro Blanco sobre la reforma del marco

regulatorio de la generación eléctrica en España, Ministerio de Industria. Madrid 580 pages.

Plataforma No a la MAT, (2008) Dossier Mario Monti, médiateur de l'UE, 26 February.

Puig, Josep et al.: (2008) Valoració tècnica inicial de l'estudi elaborat per l'empresa

CESI sobre la necessitat d'una nova interconnexió a través dels Pirineus, Comissió Tècnica de la Plataforma No a la MAT, 16 April, 3 pages.

Punt, El, (2008) "Editorial," El Punt, 31 March.

Quintà, Alfons, (2008) "La MAT i la confusió que arriba de Barcelona," Guspira,

www.diaridegirona.cat, 2 March.

Ramos Martín, Jesús, coordinator et al., (2007) Anàlisi del metabolisme energètic del'economia catalana (AMEEC), Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2 vol., 836 pages.

REE, (2002) Estudio de impacto ambiental de la nueva alimentación eléctrica a Gironaen 400 kV.Documento de síntesis, Ecafir S.L., Barcelona, 50 pages and maps.

-(2003) Refuerzos de red y transformación en Gerona para mejorar la calidadde suministro y alimentar el tren de alta velocidad Barcelona-frontera francesa, DDR.E/03/953, Madrid 11 September, 31 pages.

-(2004) Argumentos para reforzar la interconexión eléctrica con Francia por el este DC Bescanó-Santa Llogaia (Figueres)-Baixàs 400 kV, Dirección de Desarrollo de la Red, Madrid, 5 August, 8 pages.

-(2005) "Nueva alimentación eléctrica a Girona en 400 kV," in Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo Sección 3a, Expediente 257/2007, 16 August, pages 1-5.

-(2006a) "Nueva alimentación eléctrica a Girona en 400 kV. Escrito del Ayuntamiento de Santa Coloma," in Tribunal Supremo Contencioso- Administrativo Sección 3a, Expediente 257/2007, 23 January, pages 1,106- 1,111.

-(2006b) "Contestación condicionados y alegaciones Area d'Acció Territorial de la Diputació de Girona," in Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo Sección 3a, Expediente 257/2007, 6 March, pages 386-389.

-(2006c) Propuesta de refuerzos urgentes en Gerona, DDR.P/06/1300, Madrid, 6 October, 10 pages.

-(2006d) Desarrollo de la red de transporte en la provincia de Gerona, DDR.P/06/1387, Madrid, 30 October, 24 pages.

-(2006e) Modificación de la conexión prevista de la futura subestación Riudarenes 400 kV, DDR.P/06/1231, Madrid, 3 October, 4 pages.

-(2007a) Gestión interconexión Portugal-España, 24 pages.

-(2007b) Estudio de impacto ambiental de la línea eléctrica a 400 kV de E/S en la S/Riudarenes de la L/Sentmenat-Vic-Bescanó, Ecafir S.L., October, 1,778 pages.

-(2007c) Estudio de impacto ambiental de la subestación Riudarenes, Ecafir S.L., October, 641 pages.

-(2008a) Proyecto Rómulo, www.ree.es.

-(2008b) Estudio de impacto ambiental de la línea eléctrica a 400 kV de Bescanó-Ramis-Santa Llogaia, Ecafir S.L., March, 1,655 pages.

-(2008c), Estudio de impacto ambiental de la subestación de Ramis, Ecafir S.L.,

March, 540 pages.

(2008d), Estudio de impacto ambiental de la subestación de Santa Llogaia, Ecafir S.L., March, 673 pages.

Robles Fernández, Margarita, ponente: (2006) Declaración de utilidad pública y

aprobación de proyecto de instalación de línea eléctrica aérea, Sentencia Tribunal Supremo, Madrid RJ 2006/9853.

SAGE, (2007a) First Interim Assessment: Power Lines and Property, Wiring in Homes,and Electrical Equipment in Homes, RK Partnership, Castle Cary, 65 pages.

-(2007b) Supporting Papers to the First Interim Assessment, Castle Cary 2007, 103 p.

Secretaría General de Energía, (2006) Planificación de los sectores de electricidad y

gas 2002-2011. Revisión 2005-2011, Ministerio de Industria, Madrid, 322 pages.

-(2008) Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016. Desarrollo de las redes de transporte, Ministerio de Industria, Madrid, 474 pages.

Seigneurie, René and Francois Moretti, dir., (2003) Le projet de renforcement des

Échanges électriques entre la France et l'Espagne, www.debatpublic.fr,

40 pages.

Short, Brenda, (2007) "Further legal considerations in relation to EMFs, powerlines

and a precautionary approach following the SAGE report," www.powerwatch.org.uk, June, 104 pages.

Sinclair, Mark, (2004) "Conserve Power Before Building Lines," Burlington Free

Press, 15 April.

Soler, Albert, (2008) "El més mínim imponderable ja provocarà aquest estiu talls

elèctrics a la Costa Brava," Diari de Girona, 11 April.

TEN-E (2006) List of Projects Financed 1995-2006, European Commission.

Terricabras, Josep Maria, (2008) "La MAT i les mobilitzacions ciutadanes," El

Periodico, 2 April.

Thielmann, Edgar, acting director, et al., (2007) Trans-European Energy Networks,

1st TEN-E Information Day European Energy and Network Policy, 30 March, 69 pages.

TNEI, (2007) Assessment of the Grid Connection Options for the ScottishIslands, Highlands and Islands Enterprise, 27 March, 129 pages.

UCTE, (2003) "EC Communication on Infrastructure and Internet-based

Consultation in View of the Revision of the TEN-E Guidelines.

Comments," ec.europa.eu/ten/energy/revision_2003, 8 pages.

- (2005) "Articles of Association Union for the Co-ordination of

Transmission of Electricity," www.ucte.org, 2005, 17 pages.

Vargas, Francisco and Alejandro Úbeda, coord., (2001) Campos electromagnéticos

y salud pública, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 80 pages.

Vergés, Josep C., (1987) "Impacte ambiental i decisions públiques: La mobilització

entorn del túnel de Vallvidrera", (with J.E. Sales) Anuari de la Societat Catalana d'Economia, vol. 6, pages 145-153.

-(1999) "La demande de l'eau dans la région catalane desservie par ATLL," in LATTS, Les demandes en eau en Catalogne: Perspective europeenne sur le projet d'aqueduc du Rhône a Barcelone, Ministère de l'Environnement, Direction de l'Eau, Paris, pgs. 17-34. In English "Water Needs and Supplies in the ATLL Service Area," www.hydrodinosaurs.fr.st. Enter: Rhône-Barcelone

Vicente, Mar, (2008) "Un informe de Monti diu que soterrar la MAT és més barat

del que s'ha afirmat," El Punt, 1 April.


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje