Página principal

Lumen fidei” “La llum de la fe”


Descargar 31.19 Kb.
Fecha de conversión24.09.2016
Tamaño31.19 Kb.

informatiu 944 - Diumenge 14è durant l’any - 7 de juliol de 2013

1 de juny de 2008


Parròquia de Sant Pere d’Octavià

Lumen fidei” - “La llum de la fe”

acollim amb goig la primera encíclica del Papa Francesc

Perspectives per celebrar la diada

del màrtir Sant Cugat d’enguany

* Dissabte 27 de juliol, diada de Sant Cugat, si tot s’acaba d’articular, cap al migdia viurem el goig de beneir la rehabilitació de Can Gatxet, (C./ Rsusiñol, 5-7), el casal dedicat a llar dels avis de la parròquia. Serà jornada de portes obertes. Segur que els visitants tindran una agradable sorpresa per la millora important que ha rejovenit el casal.

* També, si tot es composa bé, aquell mateix dia podrem tornar a gaudir del retaule de Sant Bartomeu que va marxar del monestir fa dos anys al CRBM on ha estat excel·lentment restaurat.

* Aquesta alegries remarcaran la importància de l’acció assistencial i cultural d’aquesta parròquia que té el màrtir Sant Cugat com a primer referent cristià. Celebrarem, tan bé com sapiguem, la Missa Major a les vuit del vespre i l’homenatge al claustre on l’ofrena de l’olivella serà símbol emblemàtic de l’honor que li devem.

Avui a les 20 h: Pregària de Vespres Dominicals


Quan passegem pel jardí de can Gatxet

* Sota els arbres ja ufanosos, els avis i els no tan grans ressegueixen plàcidament els corriols del jardí de Can Gatxet guarnits de flors i plantes aromàtiques. Així ho va somniar fins a fer-ne realitat el Sr. Miquel Feu quan presidia la Llar d’Avis de la parròquia. Que ens recordi la seva bonhomia aquesta illa verda enmig de la ciutat.

* El full informatiu que esteu llegint, el va composar setmana rera setmana ell mateix durant una pila d’anys amb una admirable paciència. Que aquesta senzilla publicació evoqui la seva humilitat.

* El Sr. Miquel, bon cristià a qui li agradava passar desapercebut, ens va deixar en plena festa de Sant Pere a la mateixa hora que la seva comunitat cristiana feia la celebració en la que ell va participar fidelment mentre li ho permeté la salut.

* La Llar i la Parròquia estem en deute amb el Sr. Miquel. Siguem agraits. Tornem-li els serveis amb l’abundor de la pregària.

Des d’avui no es celebra la Missa a un quart de dues

tal com es sol fer des de fa anys pel juliol, agost i setembre.


Elogi dels escombracarrers

Els escombracarrers haurien de ser candidats naturals al “premi ciutat de Sant Cugat” perquè són del milloret de la ciutadania. Qui retorna la dignitat als espais públics malmesos pels ciutadans malcriats que consideren que la festa ha de ser xauxa, són els escombracarrers.

Ells es veuen obligats a exercir la humilitat cada vegada que s’ajupen a recollir el que la bretolalla ha escampat per terra; cada cop que han de treballar en silenci envoltats d’embriacs i drogats que els ignoren; i sempre que netegen les conseqüències de la incontinència urinària dels bevedors que han profanat qualsevol indret amb les seves immundícies.

Els homes i dones professionals de la neteja pública fan una feinada i la fan tan discretament, que els que en beneficiem, no tenim ocasió ni de donar-los les gràcies. Reconèixer la importància del servei que realitzen, és d’estricta justícia: vénen a ser els infermers dels que emmalalteixen pels excessos d’aquelles concentracions urbanes on la desconsideració sembla obligatòria i la mala educació, signe de normalitat.

Acabada la festa, el ciutadà ha de pagar un dineral per la neteja i desinfecció dels espais maltractats. D’on es deu retallar l’import de la factura d’aquesta evitable despesa?
Intencions de pregària per a la Missa:
DISSABTE, dia 6 de juliol, a les 20: 1er aniversari d’Elisabet Staudeneker. DIUMENGE, 9: Miquel Feu. 11: José Luis Quiñe Romero. 12: Roser Collelldemont i família. (durant l’estiu no es diu la Missa de 13.15) 19: pel poble fidel. 20,30: Montserrat Geli. DILLUNS, 9: esposos Timoteo & Francisca. 20: pels difunts de la setmana. DIMARTS, 9: Antònia Vilanova. 20: * DIMECRES, 9: Esteve Ortiz Sedó. 20: Francisco Trujillo. DIJOUS, 9: per demanar la salut d’A.A. 20: * DIVENDRES, 9: família Li. 20: Mercè Vives. DISSABTE, 9: Miquel Feu. 20: Pilar Belli. DIUMENGE dia 14 a les 9: pel poble fidel. 11: Antonio Santos Delgado. anivers. 12: Josep Maria Blanquer, anivers. 19: * 20,30: Pilar Puig.

Preguem pels nostres germans difunts: Pepita Vila Juñer (83) i Miquel Feu Pérez (81) que moriren el dia 29; Asunción Jarque Rodríguez (83) i Josep Gómez Miralles (86) que moriren el dia 30 i Damiana Pérez Juez (80) que morí el dia 3 de juliol. Al cel siguin. Demà dilluns a les vuit del vespre celebrarem la Missa pels difunts de la setmana.informativo 944 - Domingo decimocuarto durante el año - 7 de julio de 2013
1 de juñ de 2008
Parròquia de Sant Pere d’Octavià
Lumen fidei” - “La luz de la fe”

acojamos con gozo la primera encíclica del Papa Francisco


Perspectivas para celebrar el día

del mártir Sant Cugat de este año* El sábado 27 de julio, día de Sant Cugat (san Cucufate), si todo se acaba de articular, al mediodía viviremos el gozo de bendecir la rehabilitación de Can Gatxet, (C./ Rusiñol, 5-7), el centro dedicado a llar d’avis (hogar de ancianos) de la parroquia. Será jornada de puertas abiertas. Seguro que los visitantes tendrán una agradable sorpresa por la mejora importante que ha rejuvenecido el casal.

* También, si todo se compone bien, ese mismo día podremos volver a disfrutar del retablo de Sant Bartomeu que dejó el monasterio hace dos años para ir al CRBM donde ha sido excelentemente restaurado.

* Estas alegrías remarcarán la importancia de la acción asistencial y cultural de esta parroquia que tiene al mártir Sant Cugat como primer referente cristiano. Celebraremos, tan bien como sepamos, la Misa Mayor a las ocho de la noche y el homenaje en el claustro donde la ofrenda de la olivella será símbolo emblemático del honor que le debemos.

Hoy a las 20 h: Oración de Vísperas Dominicales

Cuando paseamos por el jardín de can Gatxet

* Bajo los árboles ya lozanos, los abuelos y los no tan ancianos recorren plácidamente los senderos del jardín de Can Gatxet engalanados con flores y plantas aromáticas. Así lo soñó hasta hacerlo realidad el Sr. Miquel Feu cuando presidía la Llar d’Avis de la parroquia. Que nos recuerde su amabilidad esta isla verde en medio de la ciudad.

* La hoja informativa que estáis leyendo fue compuesta semana tras semana él mismo durante gran cantidad de años con una admirable paciencia. Que esta sencilla publicación evoque su humildad.

* El Sr. Miquel, buen cristiano a quien le gustaba pasar desapercibido, nos dejó en plena fiesta de San Pedro a la misma hora en que su comunidad cristiana hacía la celebración en la que él participó fielmente mientras se lo permitió la salud.

* La Llar y la Parroquia estamos en deuda con el Sr. Miquel. Seamos agradecidos. Retornémosle los servicios con la abundancia de la oración.
Desde hoy no se celebra la Misa de la una y media

tal como se suele hacer desde hace años en julio, agosto y septiembre.

Elogio de los barrenderos

Los barrenderos tendrían que ser candidatos naturales al “premio ciudad de Sant Cugat” porque son de lo mejorcito de la ciudadanía. Quien retorna la dignidad a los espacios públicos maltratados por los ciudadanos malcriados que consideran que la fiesta tiene que ser jauja, son los barrenderos.

Ellos se ven obligados a ejercer la humildad cada vez que se agachan a recoger lo que los gamberros han desperdigado por el suelo; cada vez que han de trabajar en silencio rodeados de borrachos y drogados que les ignoran; y siempre que limpian las consecuencias de la incontinencia urinaria de los bebedores que han profanado cualquier lugar con sus inmundicias.

Los hombres y mujeres profesionales de la limpieza pública hacen un duro trabajo, y lo hacen tan discretamente, que los que nos beneficiamos no tenemos ocasión ni de darles las gracias. Reconocer la importancia del servicio que realizan es de estricta justicia: son como los enfermeros los que enferman por los excesos de esas concentraciones urbanas donde la desconsideración parece obligatoria y la mala educación, signo de normalidad.

Acabada la fiesta, el ciudadano tiene que pagar un dineral por la limpieza y desinfección de los espacios maltratados. ¿De dónde se recortará el importe de la factura de éste gasto evitable?Intenciones de oración para la Misa:
SÁBADO, día 6 de julio, a las 20: 1er aniversario de Elisabet Staudeneker. DOMINGO, 9: Miquel Feu. 11: José Luis Quiñe Romero. 12: Roser Collelldemont y familia. (durante el verano no se celebra la Misa de 13.15) 19: por el pueblo fiel. 20,30: Montserrat Geli. LUNES, 9: esposos Timoteo & Francisca. 20: por los difunts de la setmana. MARTES, 9: Antònia Vilanova. 20: * MIÉRCOLES, 9: Esteve Ortiz Sedó. 20: Francisco Trujillo. JUEVES, 9: para rogar por la salud de A.A. 20: * VIERNES, 9: familia Li. 20: Mercè Vives. SÁBADO, 9: Miquel Feu. 20: Pilar Belli. DOMINGO día 14 a las 9: por el pueblo fiel. 11: Antonio Santos Delgado. anivers. 12: Josep Maria Blanquer, anivers. 19: * 20,30: Pilar Puig.

Oremos por nuestros hermanos difuntos: Pepita Vila Juñer (83) y Miquel Feu Pérez (81) que murieron el día 29; Asunción Jarque Rodríguez (83) y Josep Gómez Miralles (86) que murieron el día 30 y Damiana Pérez Juez (80) que murió el día 3 de julio. En el cielo estén. Mañana lunes a las ocho de la noche celebraremos la Misa por los difuntos de la semana.


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje