Página principal

Lista definitiva de admitidos en el comedor escolar


Descargar 22.87 Kb.
Fecha de conversión23.09.2016
Tamaño22.87 Kb.
XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CEIP BERGANTIÑOS

Rúa Carballo Calero, s.n. - Tel.: 981 701 003 - Fax: 981 757 639 - 15100 CARBALLO (A Coruña)

E-mail: ceip.bergantinhos@edu.xunta.es

Páxina Web:centros.edu.xunta.es/ceipbergantinos

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS EN EL COMEDOR ESCOLAR

CURSO 2014/2015 1. López Pazos, Ainhoa

 2. López Rodríguez, Alba

 3. López Rodríguez, Noa

 4. Martín López, Ainhoa

 5. Mouro Periscal, Carolina

 6. Mouro Periscal, Joaquín

 7. Mouro Periscal, Ricardo

 8. Nión Fernández, Diego

 9. Nión Fernández, Laia

 10. Núñez Cousillas, Ángel

 11. Pardo Sánchez, Lucas

 12. Pena Pet, Sara

 13. Picos Espasandín, Adrián

 14. Porteiro Remuiñán, Sara

 15. Porteiro Remuiñán, Uxía

 16. Pose Castro, Julia

 17. Rey Pena, Nicolás

 18. Rey Pérez, Borja

 19. Rey Pérez, Iker

 20. Rey Pérez, Yago

 21. Rodríguez Suárez, Xabier

 22. Silvarredonda Fernández, Diego

 23. Suárez Longueira, José María

 24. Varela González, Arancha

 25. Varela González, Candela

 26. Vázquez García, Ana

 27. Vázquez Pose, José Iván

 28. Abelenda Abelenda, Mario

 29. Abelenda Baleato, Brais

 30. Antelo Paredes, Daniel

 31. Antelo Paredes, Manuel

 32. Antelo Paredes, Pablo

 33. Ares Suárez, Nair

 34. Ares Suárez, Miguel

 35. Barrientos Mouzo, Alejandro

 36. Barros Dran, Jhosbel

 37. Blanco Velo, Catalina

 38. Cancela Rodríguez, Andrea

 39. Carracedo Parafita, Noa

 40. Collazo Couto, Xoel

 41. Collazo Couto, Lola

 42. Collazo García, Amelia

 43. Cotelo Pardiño, Sara

 44. Eirís Vázquez, Andrea

 45. Fernández Núñez, Antía

 46. Ferreiro Parjol, Nerea

 47. Fontaíña Rama, Mateo

 48. Fuentes Esmorís, Rubén

 49. Fuentes Esmorís, Uxía

 50. Gerpe Fariña, Nicolás

 51. Gómez Golán, Samuel 1. Botana Botana, Celia

 2. Botana Botana, José Antonio

 3. Botana Botana, Marcos

 4. Botana Espasandín, Lucía

 5. García Botana, Ismael

 6. García Botana, José Fernándo

 7. González Duarte, Brais

 8. González Duarte, Héctor

 9. Pereiro Espasandín, Carlos M.

 10. Varela Rial, Antía
 1. González Molist, Uxía

 2. Gerpe Barreiros, Lucía

 3. González Molist, Andrés

 4. Puga Puente, María


Alumnado en situación de reserva 1. Costa Fonseca, Melisa

 2. Pereiro Iglesias, Lidia

 3. Pereiro Iglesias, Valentín

 4. Rey Silveira, Aitana

 5. Rey Silveira, Hugo

 6. Rey Silveira, Mauro

 7. Nión Fieira, Manuel
 1. Eirís Vázque, Marta

 2. Pose Castro, Gabriel

 3. Picos Espasandín, Carla

 4. Vázquez García, Celtia
 1. Lagoa Méndez, Martín

 2. Rosende Amarelle, Ainara

 3. Bertóa Fariña, Yago

 4. Castiñeiras Fariña, Mario

 5. Castro Martínez, Carla

 6. Cotelo Sánchez, André

 7. Cotelo Sánchez, Clara

 8. Cotelo Vázquez, Martín

 9. Cotelo Vázquez, Noelia

 10. Fondo Santos, Lara

 11. Gándara Espasandín, Arantxa

 12. Gándara Espasandían, Roi
 1. Pallas Varela, Luís
 1. Campillo Mariño, Mateo
 1. Méndez Rodríguez, Aarón

 2. Méndez Rodríguez, Saúl

 3. Mouro Pérez, Laura

 4. Muñiz Río, Daniela

 5. Sande Rey, Juan

 6. Vila Núñez, Lola

 7. Viña Baldomir, Bruno

 8. Allo Vázquez, Brais

 9. Antelo Simón, Delia

 10. Calleja Varela, Ángela

 11. Calleja Varela, Alberto

 12. Couto Souto, Cristina

 13. Couto Souto, Paula

 14. Da Silva Maneiro, Thiago

 15. Goimil Fernández, Javier

 16. González Martínez, Jairo
 1. Vilas Pérez, Magdalena
 1. López Areosa, Lucía

 2. Martínez Vila, Miguel Ángel

 3. Ramos Martínez, Joel

 4. Rodríguez Rego, Naomi

 5. Rojo Vázquez, Antía

 6. Sánchez España, Xavier

 7. Trigo Felipe, Carlos

 8. Varela Vales, Alba

 9. Vázquez Cuenda, Paola

 10. Viaño Martínez, Aroa

 11. Vilanova Brandón, Nicole

 12. Villaverde Velo, Irma

 13. Alim, Nuria Miriam

 14. Amarelle Chouciño, Yago

 15. Añón Fernández, Diego

 16. Brandón Lage, Nerea

 17. Cerqueiro Vázquez, Alejandro

 18. Freire Suárez, Mario

 19. Freire Suárez, Rubén

 20. Rodríguez Pensado, Clara

 21. Rodríguez Pensado, Martín

 22. Orgeira Felipez, Mateo

Criterios de baremación:


 1. Alumno usuario de comedor durante o curso 2013/2014

 2. Alumno usuario lexítimo do servizo de transporte escolar.

 3. Alumno pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social.

 4. Alumno pertencente a unidades familiares que teñan discapacidade igual ou superior ao 33%

 5. Alumno membro de familia numerosa.

 6. Alumno pertencente a unidades familiares con 2 membros traballadores con incompatibilidade dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía.

 7. Alumno pertencente a unidades familiares con 1 membro traballador con incompatibilidade dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía.

 8. Resto de alumnado

No caso de desempate empregáronse as letras resultantes para a admisión do alumnado para o curso 2014/2015 (Resolución do 26 de febreiro de 2014) • Primeiro apelido: “I” e “R”

 • Segundo apelido: “K” e “B”

OS SOLICITANTES DE COMEDOR ESCOLAR QUE RESULTEN ADMITIDOS  NO COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2014 - 15 DEBERAN PRESENTAR O "MODELO DE AUTODECLARACION"  (ANEXO II) NA SECRETARIA DO CENTRO  COMO DATA LIMITE  O 20 DE XULLO CUBERTO NOS APARTADOS QUE LLE CORRESPONDAN.La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje