Página principal

Informe proposta


Descargar 112.43 Kb.
Fecha de conversión21.09.2016
Tamaño112.43 Kb.
Informe - proposta
O día 23/05/2012 rematou o prazo de vinte días naturais para a presentación de solicitudes para participar na convocatoria para a provisión en propiedade de dúas prazas de Técnico/a de Administración Xeral, pertencente ao grupo clasificatorio A1 e, revisadas tódalas solicitudes que se presentaron, propóñolle a vostede a adopción da seguinte resolución:
Primeiro.- Aprobar a relación provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as, que é a seguinte:

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS

APELIDOS E NOME

DNI

ABELENDA POMBO, REBECA

47354750G

ABOY FERNANDEZ, ANA MARIA

33294673B

ALLEGUE CARNERO, MARIA DE LAS MERCEDES

32666510R

ALONSO DOMINGUEZ, MIGUEL ANGEL

34960835F

ALVARELLOS LEIS, PATRICIA

78801084W

AMOR GOMEZ, MARIA BELEN

32788366A

ANTELO VARELA, MARIA DOLORES

79311673Z

ARIAS GUTIERREZ, BEATRIZ

32695575V

ARIAS VAZQUEZ, JORGE

44463504L

ASOREY VIDAL, CARMEN MARIA

33298138A

BARBEITO RODRIGUEZ, DANIEL

53160306S

BARREIRO GOMEZ, ANA

33537125C

BARRIENTOS LEMA, MANUEL

32793917B

BARROS FORNOS, MARIA DEL CARMEN

32663695S

BELLO PEREZ, MARIA IRENE

32668977F

BERMUDEZ ALLER, MARIA BELEN

46908785D

BLANCO SANCHEZ, EVA

53166184M

BOTANA MUJICO, SUSANA

44819199L

BOURIO SEIJAS, ISABEL

32822378K

CABRERO PEREZ, GONZALO

09358144L

CALVO SEOANE, ANA MARIA

32697323V

CARBALLAL PIÑEIRO, MARIA AUREA

53110063G

CARRAMAL SILVA, MANUEL

44079116F

CARRERA BABARRO, TERESA

44452061F

CASAS VAZQUEZ, PATRICIA

47365612X

CASTEDO LOPEZ, PABLO

46913463H

CASTRO LOPEZ, LUCIA MARIA

44828478Y

CASTRO SOUTO, INES

46911256L

CEBREIRO GOMEZ, CRISTINA

32678510H

CIDONCHA GOMEZ, MARIA ANTONIA

32688723L

CORRAL CORRAL, SONIA

46912114G

DAFONTE RAÑA, MARIA CRUZ

44829555W

DIAZ FERNANDEZ, RAUL

76416884M

DIAZ LOPEZ, EVA

33344976J

DOMINGUEZ ARAUJO, MARIA TERESA

53186547J

DOPICO CASAL, MARIA YESIKA

32697685B

DUARTE NUÑEZ, RAQUEL

79316040B

FERNANDEZ CASAS, JORGE

32666812G

FERNANDEZ ESPANTOSO, BERTA MARIA

32675798C

FERNANDEZ MURADOS, SARA

34638198Z

FERNANDEZ PERMUY, MARTA

36167089A

FERNANDEZ SILVAR, MARIA

32678741L

FONTAO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN

32684285C

FREIRE LUACES, NOEMI

32679817Z

FREIRE YAÑEZ, MARIA ALEJANDRA

32665986Y

GARCIA CRUZ, MARIA JESUS

32663053V

GARCIA GARCIA, CONSUELO

32635013Z

GARCIA NIETO, MARIA DOLORES

32772525D

GARCIA VEIRA, FATIMA

47360397Q

GIL LIÑARES, MARIA DOLORES

32839425W

GOMEZ FUSTES, VICTORIA LUISA

76416844B

GOMEZ RUIZ, MARTA

47379189V

GOMEZ SEDES, MARTA MARIA

32708153Z

GONZALEZ EIRIZ, BEATRIZ

36153862R

GONZALEZ PEREIRA, XENMA ARA

32685583F

GONZALEZ PIÑEIRO, CLARA MARIA

32707090D

GONZALEZ PUENTE, JOSE LUIS

33349720L

GONZALEZ RIOBO, CARLOS VICENTE

32654893E

GONZALEZ VILANOVA, MARIA LUISA

33341932M

GRAÑA PITA, MARIA MONTSERRAT

32672360D

GRAÑA RODRIGUEZ, MARIA DEL ROCIO

32653851S

GUTIERREZ AMENEIRO, ANA MARIA

32704623A

INSUA CAAMAÑO, MONICA MARIA

46897616H

JANEIRO MOAS, SILVANA

79328878S

JATO TRIGO, ANTONIO

33306442G

LEIRA PAZ, CRISTINA

46905811W

LEIS MARTINEZ, SUSANA

32796301A

LOPEZ CIPRIAN, MIGUEL ANGEL

32433102C

LOPEZ PARDO, JOSE ANTONIO

32782976H

LOPEZ VALIÑO, YOLANDA

79320418L

LOPEZ VILLAR, CARMEN

32668736L

LOUREIRO MARTIN, VERONICA

32710311X

LOURO QUINTELA, IRENE

32833984N

MAQUES SANCHEZ, MARIA BELEN

46902340G

MARTINEZ CHAVES, ANDREA

76996069G

MARTINEZ FORMOSO, ROBERTO

36123491J

MARTINEZ LOPEZ, PATRICIA

32701309R

MARTINEZ MAROÑO, INES

32680664X

MARTINEZ MARTINEZ, ELISA

36153955W

MARTINEZ MONTES, MARIA DEL CARMEN

47355509G

MARTINEZ RIO, DIANA

09810545X

MENENDEZ ARES, BELEN

53168799K

MENENDEZ ARES, MARIA DEL CARMEN

53168798C

MIGUEZ FUENTES, HORTENSIO DAVID

76578998S

MOREIRAS LISTA, MARINA

47359734C

MOURE DOPICO, PEDRO

32694022M

MUÑOZ CODESAL, MARIA

32839112B

MURAS HERMIDA, PATRICIA

32756714E

NIEVEZ BREY, MONICA

33282941D

NOYA ENRIQUEZ, YAIMA

35472315J

ORRO ARCAY, ELENA

32799119S

ORTIZ BELLAS, ANA MARIA

32685330F

OTERO BERMUDEZ, MARIA DOLORES

76820991W

OTERO SANCHEZ, MARIA DEL PILAR

76406329F

OTI RODRIGUEZ, MARIA ISABEL

32676225X

OUTEIRIÑO PUMPIDO, MARIA

44490113V

OUTEIRIÑO SANCHEZ, ISABEL

46909109B

OVIEDO BATALLA, MARIA

52939507Q

PAN FERNANDEZ, CARMEN MARIA

32802971A

PAZOS LOPEZ, MARIA

32684152W

PELAEZ GUSANO, MARTA

71515316J

PENA DORADO, ANTIA

33536341H

PENSADO SEIJAS, ALBERTO

44823665T

PEREIRA CARBALLEIRA, SARA

33346512P

PEREZ ALVAREZ, EVA

76579717K

PEREZ BARRO, ALEJANDRA

32692313K

PEREZ CARRERA, MARIA DEL CARMEN

34944054Q

PEREZ QUIZA, VICTOR

76414129X

PEREZ RAMOS, ANA MARIA

32683774S

PEREZ RAMOS, ELENA MARIA

32697648C

PEREZ TORRES, VIRGINIA

46902743Q

POL FERNANDEZ, MARIA AZUCENA

33319345G

POLO PARDO, BEATRIZ ROSARIO

32722392Q

PORTEIRO PEREIRA, MARIA MERCEDES

47354210Q

POSE POSE, MANUEL ALEJANDRO

32828413F

POSE PUGA, ANGELA

77411083Y

PREGO FIGUEIRAS, MARGARITA

32655054E

PUENTE VAZQUEZ, PAULA

52930396J

PUNIN DORRIO, ISABEL

32678063P

QUINDOS LINDIN, ANA ELISA

33320631W

REY VIEITES, ALVARO

33295157N

RIO GARCIA, MARIA AROHA DEL

36107251B

RIVEIRA CARBIA, SUSANA

78739283W

RODRIGUEZ FERNANDEZ, EVA

34271589W

RODRIGUEZ GALAZ, GRACIELA GLADYS

32735496X

RODRIGUEZ MAROÑO, MARIA DEL MAR

46916590V

RODRIGUEZ NEIRA, MARIA ANTONIA

34636262X

RUMBO RIGAL, LELIA

53160885L

SABIN RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL

32692908H

SANDAMIL ANDION, MARINA

76577526S

SANESTEBAN IGLESIAS, MARIA FERNANDA

32659787V

SIRERA DIEGUEZ, NOEMI

36114932X

SOUTO IGLESIAS, NATALIA

79310007G

SUAREZ GONZALEZ, MARIA NILSA

34878934D

SUAREZ MARTINEZ, ANUSKA

34889982V

TELLO RUBIO, SILVIA

47359680N

TORAL PAZOS, SANTIAGO NICOLAS

32763220L

VAZQUEZ FORNO, JOSE MANUEL

46916425J

VEGA NUÑEZ, MARIA DEL MAR

32781924R

VEIGA BLANCO, MARIA DEL CARMEN

32653052K

VITURRO GOMEZ, MARCOS

33292432R

YAÑEZ CRIBEIRO, MARTA

44808267N


RELACIÓN PROVISIONAL DE EXCLUÍDOS/AS

APELIDOS E NOME

DNI

OBSERVACIONS

ALVAREZ COMOJO, ANGELA

44835089Q

Non achega fotocopia compulsada da titulación esixida ou a titulación achegada non se axusta ás reflictidas nas bases

ARES NUÑEZ, MARTA

53303348C

Non achega xustificante aboamento taxas nin certificación do Inem

ARES OTERO, LUIS FERNANDO

32705997C

Non achega fotocopia compulsada da titulación esixida ou a titulación achegada non se axusta ás reflictidas nas bases

BALBOA BELTRAN, MONICA

07969124S

Non achega fotocopia compulsada da titulación esixida ou a titulación achegada non se axusta ás reflictidas nas bases

BARCIA GONZALEZ, MARIA MARTINA

32648455R

Non achega fotocopia compulsada do DNI

BARRAL GONZALEZ, ROBERTO

36122454B

Non achega fotocopia compulsada da titulación esixida ou a titulación achegada non se axusta ás reflictidas nas bases

CARRASCOSA BAYOLO, MARIA YOLANDA

32664583Y

Non achega fotocopia compulsada da titulación esixida ou a titulación achegada non se axusta ás reflictidas nas bases

DEUS TRASOBARES, MARIA TERESA

32774717Q

Non achega fotocopia compulsada da titulación esixida ou a titulación achegada non se axusta ás reflictidas nas bases

DIAZ GARCIA, JOSE CARLOS

44458305H

Non achega xustificante aboamento taxas nin certificación do Inem, nin fotocopia compulsada da titulación esixida ou a titulación achegada non se axusta ás reflictidas nas bases

DUCET TEIXEIRA, EVA

47361695A

Non achega xustificante aboamento taxas nin certificación do Inem

FERNANDEZ LOSADA, SILVIA MARIA

32669505Y

Non achega fotocopia compulsada do DNI nin xustificante aboamento de taxas ou certificación do Inem

FREIRE HERMIDA, MARTA MARIA

32675493Z

Non achega fotocopia compulsada da titulación esixida ou a titulación achegada non se axusta ás reflictidas nas bases

FUENTES MALLON, BEATRIZ

47364599D

Non achega xustificante aboamento taxas nin certificación do Inem, nin fotocopia compulsada da titulación esixida ou a titulación achegada non se axusta ás reflictidas nas bases

GALLASTEGUI BAAMONDE, JUAN RAMON

44848501L

Non achega xustificante aboamento taxas nin certificación do Inem

GARCIA RAMON, MARIA

46908036L

Non achega xustificante aboamento taxas nin certificación do Inem

GOMEZ MARTINEZ, CRISTINA

03132266B

Non achega xustificante aboamento taxas nin certificación do Inem

MARTINEZ VILARIÑO, PATRICIA

44815468Z

Non achega fotocopia compulsada da titulación esixida ou a titulación achegada non se axusta ás reflictidas nas bases

PEREZ ORDOÑEZ, MARIA DEL CARMEN

44848145P

Non achega fotocopia compulsada da titulación esixida ou a titulación achegada non se axusta ás reflictidas nas bases

PURRIÑOS GARCIA, LIDIA

76366007G

Non achega fotocopia compulsada do DNI, nin xustificante aboamento taxas ou certificación do Inem nin fotocopia compulsada da titulación esixida

RAMIREZ JORQUERA, PURIFICACION

32670694E

Non achega fotocopia compulsada do DNI

SANTAMARINA PIÑON, IAGO

32678640X

Non achega fotocopia compulsada da titulación esixida ou a titulación achegada non se axusta ás reflictidas nas bases

SOUTO LOPEZ, SUSANA

76815310W

Non achega xustificante aboamento taxas nin certificación do Inem

VALVERDE MELLADO, SUSANA CLARA

15480328V

Non achega fotocopia compulsada da titulación esixida ou a titulación achegada non se axusta ás reflictidas nas bases

VILAS BERMUDEZ, SAIDA MARIA

47377991S

Non achega xustificante aboamento taxas nin certificación do InemSegundo.- Conceder aos/ás aspirantes excluídos/as un prazo de dez días hábiles, a contar dende o día seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, para o obxecto de subsanar a causa de exclusión requerida, de ser posible. No caso de que non procederan a antedita subsanación, quedarán excluídos/as definitivamente da presente convocatoria.
Non obstante, vostede resolverá.
Ferrol,

A concelleira de Emprego e Recursos Humanos

Martina Aneiros Barros
Decreto
Logo de examinar a proposta precedente apróboa nos seus propios termos.
Así o manda e asina o concelleiro delegado da Área de Economía, Facenda, Emprego e Recursos Humanos mediante delegación conferida por resolución da Alcaldía-Presidencia de data 13/06/2011 (BOP de data 29/06/11), na Casa do Concello de Ferrol o día
Diante miña

O concelleiro O secretario xeral


Alejandro Langtry Caínzos


de


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje