Página principal

Etxepare euskal institutua abian


Descargar 52.24 Kb.
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño52.24 Kb.

Etxepare Euskal Institutuaren Patronatua osatu da


ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA ABIAN
Euskara eta euskal kulturaren kanpo zabalpena xede

Juan Jose Ibarretxe Lehendakaria buru duela osatu da Etxepare Euskal Institutuaren Patronatua, berau 31 lagunek osatzen dute, horietako bat aurrerago izendatuko den Institutuaren Zuzendari nagusia. Gaur Lehendakaritzako egoitzan egindako bilera honekin Patronatua osatu eta bere lehen bilera egin du, horrekin Etxepare Euskal Institutua, euskara eta euskal kulturaren kanpo zabalpena xede duen erakundea eratu eta abian delarik.


Eusko Legebiltzarrak 2007ko apirilaren 20an onartutako 3/2007 Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua/Basque Institute  sortze eta arautzeko Legeak sortu zuen, Jaurlaritzaren maiatzaren 13ko 88/2008 Dekretuak  bere Antolakuntza eta Jarduera Araudia ezarri zion eta Jaurlaritzaren ekainaren 24ko Dekretuak izendatu zituen Patronatuaren kideak.  Etxepare Euskal Institutua Kultura sailari atxikitako berezko gaitasuna eta izaera juridikoa duen zuzenbide pribatuko herri erakundea  da eta euskara eta euskal kulturaren kanpo zabalpena du xede eta alde horretatik bere gain hartuko ditu lehenagotik Jaurlaritzak zuzenean lantzen dituen hizkuntza eta kultura alorreko zabalpenerako lanak.
Etxepare Euskal Institutuaren xedeak euskara eta euskal kulturaren mundu zabalpenarekin lotzen dira, Beñat Etxeparek esan zuen “jalgi hadi mundura” leloaren bidetik. Hori horrela Etxepare Euskal Institutuak honako xedeak ditu:


 1. euskararen irakaskuntza, ikasketa eta erabilera munduan sustatzea, hura partekatzen duten komunitate guztien ekarpenak errespetatuz; euskara nazioartean onartua izan dadin laguntzea eta sustatzea; eta jarduera horiek hedatzen eta horien kalitatea hobetzen lagunduko duten behar adina neurri eta ekintza sustatzea.

 2. Euskal kultura, herri honetan sortutako kultura kanpora hedatzen laguntzea bere forma guztietan

 3. Gure herriaren errealitatea euskaraz hitz egiten duten mundu osoko kolektibitateetara hurbiltzea, baita euskal komunitateak dauden edo harreman historiko kulturalek edo komertzialek hala gomendatzen duten herrietara ere.


Etxepare Euskal Institutuak bi arlo sektorialetan antolatzen du bere burua euskara eta euskal kulturaren kanpo zabalpenerako xedea betetzeko:


 1. Euskal kulturaren sustapena eta zabalpena

 2. Euskararen sustapena eta zabalpena

Euskal kulturaren sustapen eta zabalpen arloaren baitan uztartzen dira musika, arte eszenikoak, ikus arteak, zinema, arkitektura eta diseinua eta alor honen betekizunak honakoak izango dira:
 1. euskal sorkuntza artistikoaren zabalpena nazioartean

 2. artistak eta hauen lanak munduan zehar zabaltzea

 3. nazioartean kultur erakustaldiak antolatu

 4. arteen zabalpenerako ekintzabide estrategikoak bultzatu

 5. euskal sorkuntza kanpoan ezagutzera emateko kultur eragileen sustapena

 6. euskal literatura, jakintza eta ikerketa kanpoan ezagutzera eman horien zabalpena sustatuz

 7. Euskadiko kulturaren eta bereziki euskarazko eskaintzaren kanpo zabalpena bultzatu

 8. Pentsalari eta ikertzaileen arteko hartu emanak bultzatu

 9. Hizkuntza eta kultur aniztasunari buruzko euskal egileen nazioarteko ezagutza sustatu

 10. Euskal kulturaren kanpo zabalpenaren alorrean lanean diren eragileei laguntza eskaini

Euskararen sustapen eta zabalpenaren arloaren baitan Etxepare Euskal Institutuak euskararen irakaskuntza, ikerketa eta ezagutza bultzatuko du eta arlo honek honako funtzioak izango ditu:
 1. Euskal Herritik kanpoko unibertsitateetan euskararen ikerketa eta ikasketak bultzatu, lektoradoak eragin eta euskararen ikertzaile eta euskal ikaskuntzen erakundeei laguntza eta babesa eman

 2. Euskararen ezagutza eta erabilera bultzatu munduan zehar diren euskal gizataldeetan, euskal etxeen laguntzarekin eta hauen bitartez

 3. Beste erakundeekin elkarlanean, Euskal Herritik kanpoko euskara ikasi ahal izateko beharrezkoak diren giza, hizkuntza eta didaktika beharrak bideratu

 4. Euskal Herritik kanpoko irakaskuntza behar horietarako tokian tokiko euskarazko irakasleen prestakuntza bideratu

 5. Antolatu euskara ezagutza-egiaztagirien azterketak Euskal Herritik kanpo

 6. Euskararen presentzia ahalbideratzeko hizkuntza eta kultura erakustazoka nagusienetan parte hartu

 7. Euskararen kanpo zabalpena xede izanda sustapen ekintzak koordinatu gaztelania, katalana eta gailegoa zabaltzea xede duten Institutuaren gisa bereko erakundeekin

 8. Euskararen kanpo sustapenerako ekintzak euskararen lurraldeko beste erakunde publikoekin koordinatu

 9. Elkarlana izan euskararen normalkuntza xede duten erakundeekin

 10. Euskararen eta euskarazko sorkuntzaren zabalpena xede izanda, elkarlana bultzatu Unibertsitate edo eta bestelako erakunde publiko eta pribatuekin

 11. Euskararen kanpo zabalpena egiten duten erakunde publiko eta pribatuei laguntza eman

 12. Teknologietan oinarritutako euskararen kanpo zabalpena bultzatu


Etxepare Euskal Institutua Eusko Jaurlaritzaren kanpoko ekintzaren eta hizkuntza- eta kultura-politikaren esparru orokorrean gauzatuko ditu bere jarduerak, euskararen normalizazioan aritzen diren erakundeekin lankidetza-harreman sendoak izaten saiatuko da eta bere jarduerak koordinatuko ditu administrazio publikoek egiten dituztenekin, bai eta erakunde publikoaren helburuetara zuzendutako instituzio guztiek egiten dituztenekin, bereziki, euskal komunitate linguistikoa dagoen lurraldeetako erakundeetakoekin.
Bere xedeak betetzeko Etxepare Euskal Institutuak, bere ekimenez edo hirugarrengo batekin elkarlanean, euskara irakasteko ikastaroak sortu, sustatu eta antolatuko ditu eta horrekin batera, Administrazioak euskararen ezagutza egiaztatzeko onartuta dituen probak antolatuko ditu, euskara hedatzea helburu duten ekintzak sustatu eta gauzatuko ditu zuzenean eta sare telematikoen eta teknologia berrien aukeren bitartez; euskara eta euskal kulturaren kanpo zabalpenari begira, euskara eta euskal kulturaren ikerketa eta irakaskuntza Euskaditik kanpoko unibertsitateeta bultzatuko du lektoradoak eta eusko ikaskuntzen ikasketei laguntza emanda eta atzerriko ikerketa-zentroekin elkarlana bultzatuz. Kultura eta hizkuntzen alorrekin zer ikusia duten azoka eta ferietan parte hartuko du. Horrekin batera, kultur produkzio eta espresio desberdinen mundu zabalpena bultzatuko du eta hedapen kulturaleko jarduerak estatuko eta nazioarteko beste erakunde batzuekin eta herrialde anfitrioietako erakundeekin elkarlanean egingo ditu.
Sortze Legeak aurreikusi moduan, Etxepare Euskal Institutua Kultura sailari atxikitako berezko gaitasuna eta izaera juridikoa duen zuzenbide pribatuko herri erakundea da. Etxepare Euskal Institutuaren organo nagusiak Patronatua, Zuzendaritza Kontseilua eta zuzendaria dira.

Gaur osatu den Patronatuak honako osaera du egun:


1.- Patronatuko berezko kideak:


 • Lehendakaria den Juan Jose Ibarretxe Markuartu jauna.
 • Kultura sailburua den Miren Azkarate Villar andrea.
 • Kanpoko ekintza, kultura, hezkuntza, hizkuntza-politika eta ogasun eta herri-administrazioaren arloan eskumena duten Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorreko sailen ordezkari gisa:

-Iñaki Aguirre Arizmendi jauna.

-Gurutz Larrañaga Zubizarreta jauna.

- Ibone Amezaga Arregi andrea.

- Patxi Baztarrika Galparsoro jauna.

- Karmelo Arcelus Mugica jauna.
 • Foru Aldundi bakoitzaren ordezkari gisa:

- Josune Ariztondo Akarregi andrea, Kultura diputatua.

- Maria Jesus Aramburu Orbegozo andrea, Kultura diputatua.

- Lorena Lopez de la Calle Arizti andrea, Kultura diputatua.
 • Institutuaren zuzendaria. Idazkari gisa arituko da, hitzarekin baina botorik gabe. (Zuzendariaren izendapena ondoren gauzatuko da)

2.- Patronatuko kide ez-berezkoak:


a) Euskal letren, filologiaren eta kulturaren ordezkariak:
- Andres Urrutia Badiola jauna.

- Javier Retegi Ayastuy jauna.

- Ludger Mees jauna.

- Nekane Arratibel Insausti andrea.

- Roberto San Salvador del Valle Doistua jauna.

- Mª Jose Olaziregi Alustiza andrea.

- Marta Monfort Ayestaran andrea.

- Filgi Claverie Michelena jauna.

- Miren Jaio Atela andrea.

- Josu Erguin Aranburu jauna.

- Jon Bagües Erriondo jauna.

- Jean Etchegoin Elissagaray jauna.

- Koldo Martinez Urionabarrenetxea jauna.

- Itziar Idiazabal Gorrotxategi andrea.

- Aurkene Alzua Sorzabal andrea.
b) Kulturaren sektore profesionalen ordezkariak, Eusko Legebiltzarrak proposatuta:
- Luis Mª Mujika Urdangarin jauna.

- Iñaki Arteta Orbea jauna.

- Alma Fernández Alonso andrea.

- Adolfo Arejita Oñarte-Etxebarria jauna.- Jose Luis Lizundia Askondo jauna.
Patronatua osatuta gero, Zuzendaritza Batzordea osatuko da eta ondoren Zuzendaria Nagusia izendatu. Era honetara lanean hasiko da Etxepare Euskal Institutua.
Etxepare Euskal Institutuaren egoitza nagusia Donostian izango du, Tabakalera eraikinean, eta munduan zehar ordezkaritzak eta mendeko zentroak eduki ahal izango ditu bere helburuak betetzeko. Horretarako, merkataritza-sozietateetan, fundazioetan edo irabazi-asmorik gabeko erakundeetan parte hartu ahal izango du beharrezkoa denean, Eusko Jaurlaritzaren aldez aurreko baimenarekin.
Constituido el Patronato del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua
El INSTITUTO VASCO ETXEPARE INICIA SU ANDADURA
Con la misión de la promoción exterior de la cultura y lengua vascas
Se ha constituido hoy el Patronato del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua, presidido por el Lehendakari Juan José Ibarretxe, el Patronato está compuesto por 31 miembros, aunque el/la Director/a General del Instituto será nombrado con posterioridad. Con la constitución del Patronato y su primera reunión se inicia la andadura del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua que tiene como objetivo la difusión exterior de la lengua y cultura vascas.  
Creado por la Ley 3/2007 de 20 de abril del Parlamento Vasco y desarrollado en lo relativo a su organización y funcionamiento mediante el Decreto 88/2008, de 13 de mayo del Gobierno Vasco y nombrado su Patronato por Decreto del 24 de junio, el Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua/Basque Institute se constituye como  ente público de derecho privado, con personalidad jurídica propia, adscrito al Departamento de Cultura y tiene como misión la difusión y promoción de la lengua y cultura vasca en el mundo, asumiendo para ello los trabajos previos que en este sentido vienen desarrollando diversas instancias del Gobierno Vasco en los ámbitos lingüísticos y culturales.
La misión del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua es abrir al mundo la lengua y cultura vasca, en la línea del lema de Bernat Etxepare: “jalgi hadi mundura” (ábrete al mundo). Los fines del Instituto Vasco Etxepare son:
a) Promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del euskera, respetando las aportaciones de todas las comunidades que lo comparten, favorecer y potenciar el reconocimiento internacional de la lengua vasca y fomentar cuantas medidas y acciones contribuyan a la difusión y la mejora de la calidad de estas actividades.
b) Contribuir a la difusión en el exterior de la cultura vasca en todas sus formas y lenguas.
c) Acercar la realidad de nuestro país a las colectividades de habla vasca en todo el mundo y a aquellos lugares donde la existencia de las comunidades vascas o las relaciones históricas culturales o comerciales lo aconsejen.
Para cumplir dicha misión, el Decreto aprobado hoy estructura el Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua en dos áreas sectoriales: Promoción y Difusión de la Cultura Vasca y Promoción y difusión del Euskera.

El área de Promoción y Difusión de la Cultura Vasca abarca lo ámbitos de la música, las artes escénicas, las artes visuales, el cine, la arquitectura y el diseño. Sus funciones serán las siguientes:


a) difundir la creación artística vasca a través del fomento de su programación en la escena internacional

b) apoyar la itinerancia de artistas y obras

c) difundir el conocimiento de la creación contemporánea y el patrimonio artístico.

d) organizar muestras culturales internacionales

e) promover acciones estratégicas de difusión de las artes

f) diseñar programas de ayuda para los agentes culturales con el objetivo de dar a conocer la creación vasca en la escena internacional.

g) promover la literatura, el pensamiento y la investigación en euskara a través de la proyección exterior de obras de pensamiento e investigación científica, así como de revistas de pensamiento y cultura vascas.

h) promover la difusión exterior de la cultura vasca apoyando en especial la oferta cultural creada en euskera

i) facilitar el diálogo y el intercambio entre los pensadores y las pensadoras e investigadores e investigadoras vascos y vascas y sus interlocutores e interlocutoras extranjeros o extranjeras.

j) promover internacionalmente los estudios de autores vascos y autoras vascas sobre diversidad lingüística y pluralismo cultural.

k) gestionar la concesión de subvenciones a entidades públicas y privadas que desarrollen actuaciones conducentes a la promoción universal de la cultura vasca.
El área de Promoción y Difusión del Euskara tiene como objetivo fomentar las acciones de enseñanza, estudio, uso y difusión del euskera entre el público en general y entre las instituciones públicas, en el ámbito internacional. Sus funciones serán las siguientes:
a) promover la presencia, el estudio y el aprendizaje del euskera en las universidades, así como en otros centros de todo el mundo, apoyando especialmente el establecimiento de lectorados en las universidades y actuando como órgano de cooperación y asistencia para los vascólogos y centros extranjeros de investigación.

b) promover el aprendizaje del euskera entre las colectividades de habla vasca de todo el mundo, a través, fundamentalmente de los centros vascos (euskal etxeak).

c) facilitar, mediante recursos propios o en colaboración con terceros, los recursos humanos, lingüísticos y didácticos necesarios para el estudio del euskera en el exterior.

d) impulsar la formación del profesorado especializado en la enseñanza del euskera como segunda lengua.

e) organizar las pruebas para la obtención de los certificados de conocimiento del euskera en el exterior.

f) promover la presencia del euskera en el ámbito internacional a través de la participación en ferias y exposiciones que tengan como finalidad la divulgación de las lenguas.

g) coordinar actividades de promoción del euskera con otros organismos que tienen como objeto la promoción y difusión exterior del castellano, el catalán y el gallego.

h)  coordinar actividades de promoción del euskera con administraciones públicas u otros organismos, especialmente del resto de los territorios del euskera, que tengan por objeto el fomento de la lengua vasca.

i) articular relaciones de colaboración estable con las entidades dedicadas a la normalización del euskera.

j) formalizar convenios y/o acuerdos de colaboración con universidades y otras entidades, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con el objetivo de promover la difusión exterior del euskera y de la creación en euskera.

k) gestionar la concesión de subvenciones a entidades públicas y privadas que desarrollen actuaciones conducentes a la promoción universal del euskera.

l) promover, por iniciativa propia o en colaboración con terceros, la realización de acciones encaminadas a la difusión exterior del euskera a través de redes telemáticas y tecnologías de la información y comunicación, así como de los medios de comunicación social.


El Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua desarrollará sus actuaciones en el marco general de la acción exterior y de la política lingüística y cultural de la Comunidad Autónoma de Euskadi, procurará mantener relaciones de cooperación y colaboración estables con las entidades dedicadas a la normalización del euskera y coordinará sus actividades con cuantas realicen las Administraciones públicas o cualesquiera otras instituciones orientadas a los fines del ente público, especialmente con las de los territorios en los que se asienta la comunidad lingüística vasca.
Para el cumplimiento de sus fines el Instituto Vasco Etxepare, por iniciativa propia o en colaboración con terceros, podrá crear y organizar cursos para la enseñanza del euskera, organizar pruebas de acreditación de conocimiento de la lengua vasca con reconocimiento por el Gobierno Vasco de conformidad con lo señalado en la normativa reguladora vigente; fomentar y realizar acciones encaminadas a la difusión del euskera, en particular a través de redes telemáticas y nuevas tecnologías de la información; desarrollar la investigación del euskera y su enseñanza, principalmente en las universidades y otros centros de estudios superiores de fuera de Euskadi, mediante el apoyo al establecimiento de lectorados de lengua y cultura vasca , y actuar como órgano de cooperación y asistencia para los vascólogos y centros extranjeros de investigación. Realizar actividades de difusión cultural, en colaboración con otros organismos nacionales e internacionales y con entidades de los países anfitriones y participar en ferias y exposiciones de divulgación de la lengua, la educación y la cultura en sus diferentes expresiones.
En cumplimiento de las previsiones de la Ley de Creación, el Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua se constituye como ente público de derecho privado, con personalidad jurídica propia, adscrito al Departamento de Cultura. Los órganos rectores del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua son el Patronato –constituido hoy-, el Consejo de Dirección y la o el Director.
El Patronato, constituido hoy, tiene en el momento presente la siguiente composición:
1.- Vocales natos del Patronato:

 • El Lehendakari, Juan José Ibarretxe Markuartu

 • La Consejera de Cultura, Miren Azkarate Villar

 • En representación de los departamentos de la Administración general de la Comunidad Autónoma Vasca competentes en materia de acción exterior, cultura, educación, política lingüística y hacienda y administración pública:

-D. Iñaki Aguirre Arizmendi.

- D. Gurutz Larrañaga Zubizarreta.

- Dª. Ibone Amezaga Arregi.

- D. Patxi Baztarrika Galparsoro.

- D. Karmelo Arcelus Mugica.


 • En representación de cada una de las diputaciones forales de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma de Euskadi:

- Dª. Josune Ariztondo Akarregi, Diputada de Cultura.

- Dª. Maria Jesus Aramburu Orbegozo, Diputada de Cultura.

- Dª. Lorena Lopez de la Calle Arizti, Diputada de Cultura.


 • La Directora o el Director del Instituto, que actuará de secretaria o secretario, con voz y sin voto (todavía pendiente de nombramiento)

2.- Vocales no natos del Patronato:

a) Vocales en representación de las letras, la filología y la cultura vascas:

- D. Andres Urrutia Badiola.

- D. Javier Retegi Ayastuy.

- D. Ludger Mees.

- Dª. Nekane Arratibel Insausti.

- D. Roberto San Salvador del Valle Doistua.

- Dª. Mª Jose Olaziregi Alustiza.

- Dª. Marta Monfort Ayestaran.

- D. Filgi Claverie Michelena.

- Dª. Miren Jaio Atela.

- D. Josu Erguin Aranburu.

- D. Jon Bagües Erriondo.

- D. Jean Etchegoin Elissagaray.

- D. Koldo Martinez Urionabarrenetxea.

- Dª. Itziar Idiazabal Gorrotxategi.

- Dª. Aurkene Alzua Sorzabal.

b) Vocales en representación de los distintos sectores profesionales de la cultura, a propuesta del Parlamento Vasco.

- Luis Mª Mujika Urdangarin.

- Iñaki Arteta Orbea.

- Alma Fernández Alonso.

- Adolfo Arejita Oñarte-Etxebarria.

- Jose Luis Lizundia Askondo.
Puesto en marcha el Patronato, el siguiente paso será la constitución del Consejo de Dirección para a continuación pasar a la designación de la persona del Director/a General, de este modo se iniciará el despliegue de actividades del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua.
La sede central del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua se establece en Donostia-San Sebastián, en el edificio de la antigua Tabacalera y las nuevas tecnologías tendrán un papel fundamental en su labor de promoción de la lengua y cultura vasca; en todo caso, para el cumplimiento de sus fines el Instituto Etxepare podrá disponer de una red de centros en el mundo, para lo cual podrá participar, previa autorización del Consejo de Gobierno, en sociedades mercantiles, fundaciones o entidades sin fines de lucro, cuando ello fuere necesario.
Prentsa oharra Nota de Prensa

2008-07-14

Donostia - San Sebastian, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZtef. 945 01 95 18/19 – Fax 945 01 95 35 – e-mail: k-ordozgoiti @ej-gv.es / b-doxandabaratz @ej-gv.esLa base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje