Página principal

D’arenys de munt acta número 15/11


Descargar 210.13 Kb.
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño210.13 Kb.

AJUNTAMENT

d’ARENYS DE MUNT


ACTA NÚMERO 15/11
A la vila d’Arenys de Munt, essent les divuit hores i trenta minuts del dia vint-i-quatre d’octubre de dos mil onze, es reuneixen a la Casa Consistorial, per tal de celebrar sessió pública extraordinària de l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Elena Navarro i Sanchís, En Joan Rabasseda i Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, En Josep Sánchez i Camps, Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Santiago Morell i Capellera i En Ramon Planas i Freixas, assistits pel secretari de la corporació, Na M. Carmen Gómez i Muñoz-Torrero.
Excusa la seva assistència la regidora Na Jèssica Flores i Travesa.
A continuació es procedeix a tractar el següent ordre del dia:
SORTEIG DELS MEMBRES QUE HAURAN DE FORMAR PART DE LES MESES PER A LES ELECCIONS A CORTS GENERALS 2011.
Es procedeix a celebrar el sorteig dels membres que constituiran les Meses per a les eleccions a Corts Generals 2011, que es celebraran el proper 20 de novembre de 2011, a Arenys de Munt.

Els membres de les Meses, escollits mitjançant el sorteig, són els següents:
DISTRICTE

01SECCIÓN / SECCIÓ

001

MESA / MESA

A

PRESIDENTE/A: D/Dª.

PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.

AMANDA GOMEZ DEU

D.N.I.

DNI

37648493T

1.er VOCAL: D/Dª.

1r VOCAL: El Sr./La Sra.

HECTOR GARCIA GIMENO

D.N.I.

DNI

52706281X

2° VOCAL: D/Dª.

2n VOCAL: El Sr./La Sra.

MARIA DAUMAL SAURI

D.N.I.

DNI

38852550F

SUPLENTES/SUPLENTS


DE PRESIDENTE/A: D/Dª.

DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.

MARCOS HERNANDEZ ARACIL

D.N.I.

DNI

43414529M

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.

DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.

JOSEP MARIA GARRELL MOLONS

D.N.I.

DNI

77617696X

DE 1.er VOCAL: D/Dª.

DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.

JUAN ARTIGAS BIGORRA

D.N.I.

DNI

38700717C

DE 1.er VOCAL: D/Dª.

DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.

DENIS CASAS MOREJUDO

D.N.I.

DNI

77620959F

DE 2.º VOCAL: D/Dª.

DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.

ROSER FERRON PUIG

D.N.I.

DNI

38868776H

DE VOCAL: D/Dª.

DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.

MARTA DEULOFEU NICOLAU

D.N.I.

DNI

52159715Q

SECCIÓN / SECCIÓ

001

MESA / MESA

B

TITULARES/TITULARS


PRESIDENTE/A: D/Dª.

PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.ANA MARTORI ARAZOLA

D.N.I.

DNI


38880642Q

1.er VOCAL: D/Dª.

1r VOCAL: El Sr./La Sra.ANA PASCUAL PERONA

D.N.I.

DNI


38795117M

2° VOCAL: D/Dª.

2n VOCAL: El Sr./La Sra.CARLES TARRES SALVA

D.N.I.

DNI


38839730K

SUPLENTES/SUPLENTS


DE PRESIDENTE/A: D/Dª.

DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.MONTSERRAT TRISTANY CASAS

D.N.I.

DNI


38768168N

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.

DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.MARIA TERESA MACIA BIGORRA

D.N.I.

DNI


38792436S

DE 1.er VOCAL: D/Dª.

DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.CARMEN LLAVADOR OLIVET

D.N.I.

DNI


46318441Y

DE 1.er VOCAL: D/Dª.

DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.ANDREU SOLER RIERA

D.N.I.

DNI


77618858E

DE 2.º VOCAL: D/Dª.

DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.TONI PACHECO CONSTANZO

D.N.I.

DNI


46401279K

DE 2° VOCAL: D/Dª.

DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.ELENA VILLAGRASA AGUILAR

D.N.I.

DNI


39311934N

SECCIÓN / SECCIÓ

002

MESA / MESA

A

TITULARES/TITULARS


PRESIDENTE/A: D/Dª.

PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.JUAN LUIS CARRES MARTI

D.N.I.

DNI


37620038L

1.er VOCAL: D/Dª.

1r VOCAL: El Sr./La Sra.MOHAMED BOUHDIF UCHAN

D.N.I.

DNI


38873576B

2° VOCAL: D/Dª.

2n VOCAL: El Sr./La Sra.RUBEN ALTIMIRA ARTIGAS

D.N.I.

DNI


43447664C

SUPLENTES/SUPLENTS


DE PRESIDENTE/A: D/Dª.

DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.JUAN RAMON COCOVI SAL

D.N.I.

DNI


35074320X

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.

DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.IMMACULADA COMAS AMO DEL

D.N.I.

DNI


38797794Z

DE 1.er VOCAL: D/Dª.

DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.MOHAMED CHEKAIFE BIHI

D.N.I.

DNI


39957011P

DE 1.er VOCAL: D/Dª.

DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.MARCELINA CABALLE CRUAÑAS

D.N.I.

DNI


38765236R

DE 2.º VOCAL: D/Dª.

DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.MIGUEL CERRO DEL GIMENEZ

D.N.I.

DNI


43417231Q

DE 2° VOCAL: D/Dª.

DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.BERNADETTE ARTIGAS CANALS

D.N.I.

DNI


38792979Y

SECCIÓN / SECCIÓ

002

MESA / MESA

B

TITULARES/TITULARS


PRESIDENTE/A: D/Dª.

PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.SARA GUBAU COLOMER

D.N.I.

DNI


38789758M

1.er VOCAL: D/Dª.

1r VOCAL: El Sr./La Sra.JORDI JORDANO MASSO

D.N.I.

DNI


38813042J

2° VOCAL: D/Dª.

2n VOCAL: El Sr./La Sra.MARIA DEL ROSARIO ILDEFONSO VALLE

D.N.I.

DNI


36925877K

SUPLENTES/SUPLENTS


DE PRESIDENTE/A: D/Dª.

DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.FRANCISCO JOSE FERNANDEZ ALCAZAR

D.N.I.

DNI


77612893Z

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.

DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.ISAAC GARCIA LOZANO

D.N.I.

DNI


38853668H

DE 1.er VOCAL: D/Dª.

DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.MARIA DEL CARMEN ENCISO AMOR

D.N.I.

DNI


38813927R

DE 1.er VOCAL: D/Dª.

DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.LIDIA GONZALEZ JIMENEZ

D.N.I.

DNI


38802149E

DE 2.º VOCAL: D/Dª.

DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.CELIA IBAÑEZ REVILLA

D.N.I.

DNI


38878155J

DE 2° VOCAL: D/Dª.

DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.JOSE GIL PELEGRI

D.N.I.

DNI


43688966Y

SECCIÓN / SECCIÓ

002

MESA / MESA

C

TITULARES/TITULARS


PRESIDENTE/A: D/Dª.

PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.NOEL PIÑAS MARTINEZ

D.N.I.

DNI


38856321Y

1.er VOCAL: D/Dª.

1r VOCAL: El Sr./La Sra.MANUEL MEDIALDEA MONTALBAN

D.N.I.

DNI


38786105D

2° VOCAL: D/Dª.

2n VOCAL: El Sr./La Sra.SUSANA NICOLAS MILLAN

D.N.I.

DNI


46730346G

SUPLENTES/SUPLENTS


DE PRESIDENTE/A: D/Dª.

DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.FRANCISCO MORENO CARRASCO

D.N.I.

DNI


52180228J

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.

DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.CARMEN MARTIN RUIZ

D.N.I.

DNI


46604273V

DE 1.er VOCAL: D/Dª.

DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.MARIA ISABEL PASTOR JUAREZ

D.N.I.

DNI


38842346S

DE 1.er VOCAL: D/Dª.

DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.M. TERESA LLORET CLAVELL

D.N.I.

DNI


38768174H

DE 2.º VOCAL: D/Dª.

DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.VANESA LARA SANCHEZ

D.N.I.

DNI


53063719M

DE 2° VOCAL: D/Dª.

DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.MARIA PILAR MONTERO ROMERO

D.N.I.

DNI


32669840L

SECCIÓN / SECCIÓ

002

MESA / MESA

D

TITULARES/TITULARS


PRESIDENTE/A: D/Dª.

PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.MANUEL ROSA TAPIA

D.N.I.

DNI


40974736Y

1.er VOCAL: D/Dª.

1r VOCAL: El Sr./La Sra.JOSE SANCHEZ MASEGOSA

D.N.I.

DNI


38756135P

2° VOCAL: D/Dª.

2n VOCAL: El Sr./La Sra.MARTA SOLER ALTES

D.N.I.

DNI


77606391K

SUPLENTES/SUPLENTS


DE PRESIDENTE/A: D/Dª.

DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.JOSE SELLES BADIA

D.N.I.

DNI


77530925H

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.

DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.MARTI UTSET GIL

D.N.I.

DNI


38849999D

DE 1.er VOCAL: D/Dª.

DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.JOSE RAMON TORRENT GARCIA

D.N.I.

DNI


01463962N

DE 1.er VOCAL: D/Dª.

DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.ALEIX ROSSELL BACHS

D.N.I.

DNI


38873836H

DE 2.º VOCAL: D/Dª.

DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.SARA ROJAS SANCHEZ

D.N.I.

DNI


77616724G

DE 2° VOCAL: D/Dª.

DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.MIREIA ROURA LLUVERAS

D.N.I.

DNI


38813932Y

DISTRICTE

02SECCIÓN / SECCIÓ

001

MESA / MESA

A

TITULARES/TITULARS


PRESIDENTE/A: D/Dª.

PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.ENRIQUE HOMS MORATONA

D.N.I.

DNI


36907747S

1.er VOCAL: D/Dª.

1r VOCAL: El Sr./La Sra.JUAN CARLOS GARCIA VEGA

D.N.I.

DNI


36929933Y

2° VOCAL: D/Dª.

2n VOCAL: El Sr./La Sra.MIGUEL BOCERO DIAZ

D.N.I.

DNI


38802562K

SUPLENTES/SUPLENTS


DE PRESIDENTE/A: D/Dª.

DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.M. DEL CARMEN GASCON PEREZ

D.N.I.

DNI


46507377C

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.

DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.JAVIER CAPARROS GONZALEZ

D.N.I.

DNI


38783906H

DE 1.er VOCAL: D/Dª.

DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.MARTA BUSQUETS VARGAS

D.N.I.

DNI


38846023N

DE 1.er VOCAL: D/Dª.

DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.MARIA ANGELES JIMENEZ FERNANDEZ

D.N.I.

DNI


72550549Q

DE 2.º VOCAL: D/Dª.

DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.ISABEL CUBERO FLORES

D.N.I.

DNI


43528319Z

DE 2° VOCAL: D/Dª.

DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.FRANCISCO ASPAS MARTINEZ

D.N.I.

DNI


38532640G

SECCIÓN / SECCIÓ

001

MESA / MESA

B

TITULARES/TITULARS


PRESIDENTE/A: D/Dª.

PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.INGRID NAVARRO BENITEZ

D.N.I.

DNI


38872635J

1.er VOCAL: D/Dª.

1r VOCAL: El Sr./La Sra.PEDRO SIMONI MUÑOZ

D.N.I.

DNI


77530956A

2° VOCAL: D/Dª.

2n VOCAL: El Sr./La Sra.BORIS PESSAFERRER BARDERA

D.N.I.

DNI


77613096X

SUPLENTES/SUPLENTS


DE PRESIDENTE/A: D/Dª.

DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.FRANCISCO JAVIER RUBIO APARICIO

D.N.I.

DNI


43400526D

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.

DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.NURIA SOLER MENDEZ

D.N.I.

DNI


38810274M

DE 1.er VOCAL: D/Dª.

DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.SANDRA TERRE BELLALTA

D.N.I.

DNI


43526143T

DE 1.er VOCAL: D/Dª.

DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.ESTER PERIS VALLCORBA

D.N.I.

DNI


35103680E

DE 2.º VOCAL: D/Dª.

DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.TERESA LLORT SURROCA

D.N.I.

DNI


38469146J

DE 2° VOCAL: D/Dª.

DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.SORAYA VERA PEREZ

D.N.I.

DNI


77620961D

SECCIÓN / SECCIÓ

002

MESA / MESA

A

TITULARES/TITULARS


PRESIDENTE/A: D/Dª.

PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.VERONICA CASTRO MARTINEZ

D.N.I.

DNI


77612806L

1.er VOCAL: D/Dª.

1r VOCAL: El Sr./La Sra.RAFAEL ARTIGAS CORNELLA

D.N.I.

DNI


77527638C

2° VOCAL: D/Dª.

2n VOCAL: El Sr./La Sra.MERITXELL CASELLAS BIGORRA

D.N.I.

DNI


77606238Y

SUPLENTES/SUPLENTS


DE PRESIDENTE/A: D/Dª.

DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.JOSE COLOMER MARTIN

D.N.I.

DNI


77612761C

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.

DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.JAIME CORTES CASA

D.N.I.

DNI


38790112Z

DE 1.er VOCAL: D/Dª.

DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.TRINIDAD MARIA FERNANDEZ MORON

D.N.I.

DNI


77906021F

DE 1.er VOCAL: D/Dª.

DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.AITOR CRESPO LUNA

D.N.I.

DNI


77623827T

DE 2.º VOCAL: D/Dª.

DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.M. ANTONIA CONTRERAS BERMUDEZ

D.N.I.

DNI


38780614S

DE 2° VOCAL: D/Dª.

DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.SILVIA ANGUITA IZQUIERDO

D.N.I.

DNI


38861700A

SECCIÓN / SECCIÓ

002

MESA / MESA

B

TITULARES/TITULARS


PRESIDENTE/A: D/Dª.

PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.LEANDRO MAYOLA TRESSERRAS

D.N.I.

DNI


38769538R

1.er VOCAL: D/Dª.

1r VOCAL: El Sr./La Sra.MARIA TERESA MASVIDAL LLORET

D.N.I.

DNI


38783465Z

2° VOCAL: D/Dª.

2n VOCAL: El Sr./La Sra.MIGUEL-ANGEL MARTIN GARCIA

D.N.I.

DNI


38798839R

SUPLENTES/SUPLENTS


DE PRESIDENTE/A: D/Dª.

DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.JORDI NAVARRO GARCIA

D.N.I.

DNI


46053719Z

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.

DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.CAROLINA MUÑOZ CASTRO

D.N.I.

DNI


38853581A

DE 1.er VOCAL: D/Dª.

DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.RAFAEL MONTORO CAZORLA

D.N.I.

DNI


77276067T

DE 1.er VOCAL: D/Dª.

DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ

D.N.I.

DNI


37687845E

DE 2.º VOCAL: D/Dª.

DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.SARA GONZALEZ BARO

D.N.I.

DNI


36924135G

DE 2° VOCAL: D/Dª.

DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.NURIA MARCER CLEMENTE

D.N.I.

DNI


43423851N

SECCIÓN / SECCIÓ

002

MESA / MESA

C

TITULARES/TITULARS


PRESIDENTE/A: D/Dª.

PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.ANTONIO VILA PALAU

D.N.I.

DNI


38792910Y

1.er VOCAL: D/Dª.

1r VOCAL: El Sr./La Sra.ESTEVE TORRENTS CARRERAS

D.N.I.

DNI


38755955N

2° VOCAL: D/Dª.

2n VOCAL: El Sr./La Sra.JOAN CARLES VILA RIUS

D.N.I.

DNI


38792547B

SUPLENTES/SUPLENTS


DE PRESIDENTE/A: D/Dª.

DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.DANIEL SALADRIGAS MAÑAS

D.N.I.

DNI


38854448L

DE PRESIDENTE/A: D/Dª.

DE PRESIDENT/A: El Sr./La Sra.LIDIA TAMBOLEO FONTSECA

D.N.I.

DNI


38801731H

DE 1.er VOCAL: D/Dª.

DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.SANDRA SIMONI GRASA

D.N.I.

DNI


77612598H

DE 1.er VOCAL: D/Dª.

DE 1r VOCAL: El Sr./La Sra.MARIA ISABEL ROMANOS MENDEZ

D.N.I.

DNI


77902320D

DE 2.º VOCAL: D/Dª.

DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.OLGA VILARGUNTE SALVADOR

D.N.I.

DNI


34745852M

DE 2° VOCAL: D/Dª.

DE 2n VOCAL: El Sr./La Sra.LUIS JOSE RASTROJO LUCAS

D.N.I.

DNI


09450789C

I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per acabada la mateixa, essent les divuit hores i quaranta minuts, de la qual cosa, jo, el secretari, CERTIFICO.
_____


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje