Página principal

Curriculum vitae català= Josep Maria Llop Torné, arquitecte – urbanista upc


Descargar 19.49 Kb.
Fecha de conversión24.09.2016
Tamaño19.49 Kb.
CURRICULUM VITAE

Català= Josep Maria Llop Torné, arquitecte – urbanista UPC

Josep Maria Llop i Torné (1951) Arquitecte - Urbanista per l' ETSAB de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) Barcelona 1974. Ha estat Professor de les Escoles d'Arquitectura de València i de Barcelona i ara també de la Universitat de Lleida. Director d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona (1988-1991) i també de La Paeria de Lleida (1979-1987 i del 1991-2003). President dels Arquitectes Urbanistes de Catalunya (1989-2001). Actualment es Professor de Màster en la Universitat Politècnica de Catalunya.


Titular del 1er Premi d'Urbanisme de Catalunya del SCOT (1999). Medalla del COAC 2010 per la promoció de l’urbanisme. Ha estat coordinador del Projecte Europeu URB-AL, sobre els tema dels " Instruments de Redistribució de la Renda urbana " (2003-2005). Actualment es el Director de la Càtedra UNESCO y del Programa UIA-CIMES de treball de la Unió Internacional d'Arquitectes sobre les " Ciutats Intermèdies - Urbanització i Desenvolupament " (1996-2011).

Español = Josep Maria Llop Torné, arquitecto – urbanista UPC

Josep Maria Llop Torné (1951), Arquitecto - Urbanista, desde 1974, por la ETSAB-UPC (Escuela Técnica Superior Arquitectura - Universidad Politécnica Cataluña de Barcelona). Ha desarrollado su trabajo profesional en el urbanismo local. Como Director de Urbanismo de Lleida (1979-1987), y Director y Coordinador del Urbanismo de Barcelona, antes de los juegos olímpicos del 1992 (1988-1991) Así como Director de Urbanismo y Medio Ambiente de Lleida (1991-2003). Ha sido el Presidente de la AAUC (Agrupación de los arquitectos urbanistas de Catalunya) des de 1989 al 2001.

Profesor de la Universidad de Lleida. Profesor de Master y de cursos de postgrado en la ESTAB-UPC (Universidad Politécnica de Catalunya) y en otras universidades. Tiene, como Director del Plan General de Urbanismo de Lleida 1995-2015, el Primer Premio de Urbanismo de Cataluña, otorgado por la SCOT y patrocinado por la Generalitat de Catalunya. También en 2010 la Medalla del COAC o Colegio oficial de Arquitectos de Cataluña a la promoción del urbanismo.

Coordinador de un Proyecto Común sobre “Instrumentos de redistribución de renta urbana”, dentro del programa europeo URB-AL (Urbanización en América Latina) sobre “Gestión y control de la urbanización”, con cinco ciudades y la CEPAL (Comisión Económica para América Latina). Por último ahora es Director de una Cátedra UNESCO y, desde 1996 hasta el año 2014, de un Programa internacional de trabajo de la UIA (Unión Internacional Arquitectos), sobre las CIMES o “Ciudades intermedias -Urbanización y Desarrollo”.


Italiano = Josep Maria Llop-Torné, architetto-urbanista UPC (Lleida-Spagna)

Josep Maria LLOP TORNÉ (1951) ha conseguito nel 1974 il titolo di Architetto con specializzazione in Urbanistica presso la Scuola Tecnica Superiore di Architettura di Barcellona. Ha maturato numerose esperienze di pianificazione nella libera professione e nella pubblica amministrazione, in modo particolare a Barcellona (direttore e coordinatore settore Urbanistica Comune di Barcellona 1988-1991) e Lleida (1979-1987 e 1991-2003), città dove ha sperimentato processi innovativi di pianificazione, ottendendo riconoscimenti quali il Premio nazionale di Urbanistica nel 1987. È stato presidente degli Architetti e Urbanisti di Catalogna dal 1989 al 2001. Docente presso l’Università di lleida. Docente della ESTAB (Universidad Politécnica de Catalunya) e di altre università, in corsi e master di specializzazione universitaria. Ottiene come direttore del Piano Generale di Lleida 1995-2015 il Primo Premio di Urbanistica di Catalogna, promosso dalla SCOT e patrocinato dal Governo di Catalogna. Medalla 2010 dal COAC per la promozione della urbanistica.

Coordinatore da un Progetto Comune della rete URB-AL (Urbanizzazione in America Latina) sulla ‘Gestione e controllo della urbanizzazione’, con sei città e la CEPAL (Commissione Economica per l’America Latina). Infine ora dirige la Catedra UNESCO e, dal 1996 fino al 2011, dirige il programma internazionali UIA-CIMES di lavoro della Unione Internazionale degli Architetti), in collaborazione con UNESCO, sulle CIMES o ‘Città intermedie-Urbanizzazione e Svilupo’.

Français= Josep Maria LLOP TORNË, Architecte Urbaniste UPC


Josep Maria LLOP TORNÉ (1951) Architecte Urbaniste des 1974 pour l’Ecole Technique Supérieur d’Architecture de Barcelone (ETSAB). Avec plusieurs expériences de gestion de l’urbanisme locale (Vic, Mataró, …) En spécial comme le Directeur de l’Urbanisme de la Ville de Lleida (1979-1987 et 1991-2003) mais aussi comme le Directeur et Coordinateur de l’Urbanisme de Barcelone, avant les Jeux Olympiques de le 1992 (1988-1991). Il à étais Président de l’Association des Architectes Urbanistes de la Catalogne (1989-2001).
Professeur a l’Université de Lleida. Professeur à l’ETSAB (Université Polytechnique de Catalogne) et autres universités, spécial comme Professeur de Master. Pendant sa Direction de l’Urbanisme de Lleida il a reçu le Première Premium d’Urbanisme de la Catalogne de l’SCOT, avec partenariat de la Generalitat de Catalunya ou Gouvernement Régional. Et le 2010 la Médaille du COAC ou Collège des Architectes de la Catalogne par la promotion de l’urbanisme.
Coordinateur du projet commun du réseau URB - AL (Urbanisation à l’Amérique Latine) sur le thème « Gestion et control de la urbanisation », de cinq villes et la CEPAL (Commission économique pour l’Amérique Latine) de la ONU sur les « Instruments de redistribution de la rente urbaine ». Maintenant dirige la Chaire UNESCO et aussi le Programme internationale de travail de la UIA-CIMES (Union Internationale de Architectes) sur les « Villes intermédiaires - Urbanisation et développement ».
English = Josep Maria Llop-Torné, city planning architect UPC (Lleida-Spain)
Josep Maria LLOP TORNÉ (1951) Architect from 1974 with a specialization in Urbanism in the Superior Technical School of Architecture of Barcelona (ETSAB), he developed several experiences in the field of local urbanism management, particularly as Director of Lleida's Urbanism (1979-1987), Director and Coordinator of Barcelona's Urbanism before having the Olympic Games in 1992 (1988-1991) and also as Director of Urbanism and Environment of Lleida (1991-2003). He was President of AAUC (Catalan Association of the urbanisms and towns planning architects of Catalonia) from 1989 to 2001.
Professor University of Lleida. Professor ESTAB (Polytechnic University of Catalonia) and others universities (Master's and Postgraduate's Courses). As Director of Urban Planning of Lleida 1995-2015, obtained the First Prize of Urbanism of Catalonia, granted by SCOT and sponsored by Generalitat de Catalunya. Gold medal 2010 from COAC for promoting the urbanism. At the moment he coordinates a Common Project of the Network URB-AL (Urbanization in Latin America) about "Urbanization Management and Control", with the cooperation of six cities and CEPAL (Economic Commission for Latin America), about “Instruments of redistribution urban revenues”.
Finally now he directs one UNESCO CHAIR and the international program of work of the UIA (International Union of Architects), about CIMES or "Intermediate cities – Urbanization and Development", from 1996 to 2011.
Josep Mª Llop Torné, Arquitecto - Urbanista

Director Programa Internacional UIA-CIMES

Ciudades intermedias+urbanización mundial

Site web: www.paeria.es/cimes

Cátedra UNESCO de Ciudades Intermedias.

Universidad de Lleida–Rectorado de la UdL

Plaza de Víctor Siurana Nº 1-3-18 (sala 4)

E25071 LLEIDA=LÉRIDA -ESPAÑA (SPAIN)

E-mail = jmllop@geosoc.udl.cat

Tel. Nº (offic) +(34)973 70 21 75

Fax Nº (offic) +(34)973 70 31 19

Tel. Nº (gms) +(34)619 29 45 69E–mail=cimes.jmllop@gmail.com

La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje