Página principal

Aspectos xurídicos e deontolóxicos da informática (2006-2007) Comentario de texto


Descargar 7.85 Kb.
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño7.85 Kb.
ASPECTOS XURÍDICOS E DEONTOLÓXICOS

DA INFORMÁTICA

(2006-2007)
Comentario de texto
A sesión presencial do luns 23 de outubro (15.30-17.30) se adicará a comentar diversos aspectos do tema 4 do programa da asignatura Aspectos xurídicos e deontolóxicos da informática.
A sesión se ocupará, principalmente, de dous breves textos:
- John Perry Barlow, A Declaration of the Independence of the Cyberspace (1996) (en línea: http://homes.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html). Versión española: Declaración de independencia del ciberespacio en http://biblioweb.sindominio.net/telematica/manif_barlow.html.

- Richard Stallman, Why Software Should Not Have Owners (1994) (en línea: http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html). Versión española: Por qué el software no debe tener propietarios en http://biblioweb.sindominio.net/telematica/why-free.es.html.


Así mesmo, se recomenda a leitura dos seguintes libros (total ou parcialmente):

- Javier Echeverría, Los señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno, Barcelona, Destino, 1999.

- Pekka Himanen, La ética del hacker y el espíritu de la era de la información, tradución de F. Meler Ortí, Barcelona, Destino, 2002.

- Santiago Muñoz Machado, La regulación de la red. Poder y Derecho en Internet, Madrid, Taurus, 2000.

- Cass R. Sunstein, República.com. Internet, democracia y libertad, traducción de P. García Segura, Barcelona, Paidós, 2003.
O estudante pode ler tamén outras obras dos autores sinalados referidas á materia do tema ou incluídas nas recomendacións biliográficas do programa.
Con carácter voluntario os estudantes poderán entregar un breve comentario (1-2 páxinas) dalgún dos textos indicados. Os comentarios pode seguir as orientacións para a elaboración de traballos que aparecen no apartado de “máis información” da asignatura AXDI. A data límite de entrega é o luns 23 de outubro, ben por correo electrónico (profesorábel da asignatura: José Antonio Seoane: jaseoane@udc.es), ben en formato papel na mesma sesión presencial do día 23 de outubro. O envío por correo electrónico ten de ser anterior ao comezo da sesión presencial (15.30 horas).
A Coruña, dez de outubro de dous mil seis

José Antonio Seoane



Profesor responsábel da asignatura

Aspectos xurídicos e deontolóxicos da informática


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje